การปลูกแก้วมังกรในกระถาง เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย

แก้วมังกร เป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนและแดดจัด สำหรับการปลูกแก้วมังกรนั้นจึงต้องเตรียมพื้นที่ให้อยู่ในที่โล่งแจ้ง ไม่มีร่มเงา ของต้นไม้อื่นมาบังต้นแก้วมังกร จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีและออกดอกออกผลได้อย่างน่าพอใจ แก้วมังกรสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน เช่น ดินปนทราย, ดินเหนียว, ดินลูกรังสำหรับดินเหนียว และดินลูกรังต้องมีการปรับหน้าดินด้วยการใช้ปุ๋ยคอกและแกลบดำ ในการปรับสภาพดิน อีกประการหนึ่งต้นแก้วมังกร เป็นต้นไม่ที่ชอบอาศัยอยู่ในดินโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นจนเกินไป และสามารถระบายน้ำได้ดี สำหรับการปลูก มีอยู่ 2 วิธีด้วยกัน คือ การปลูกในกระถางและการปลูกในแปลงปลูกทั่วไป

แก้วมังกร
การปลูกแก้วมังกรในกระถาง

อุปกรณ์ในการปลูก

 1. ท่อน้ำทิ้งข้างในกลวงหน้ากว้าง 4 นิ้ว ยาว 1.3 เมตร (หรือเสาไม้ก็ได้)
 2. กระถางหน้ากว้าง 50 เซนติเมตร
 3. ค้างด้านบนอาจทำจากไม้หรือปูนเป็นรูป 4 เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง x ยาว 30 เซนติเมตร
 4. ขุยมะพร้าว
 5. ดิน
 6. เชือกฟาง

วิธีการปลูก

 1. ใช้เสาตั้งเป็นหลักในกระถาง
 2. ใส่ขุยมะพร้าวรองก้นกระถาง เพื่อให้น้ำถ่ายเทได้ดีในอัตราส่วน 1 ใน 3 ของปริมาตรกระถาง จากนั้นนำดินสำเร็จรูปผสมกับขุยมะพร้าวหรือแกลบดำใส่ลงไปในกระถางจนถึงขอบกระถาง
 3. นำต้นแก้วมังกรมาปลูกให้ชิดกับเสา แล้วใช้เชือกฟางมัดต้นแก้วมังกรให้ติดกับเสา ไม่ต้องมัดให้แน่นมากควรผูกไว้จนกว่าต้นแก้วมังกรจะเจริญเติบโตจนพ้นหัวเสา
 4. จากนั้นนำดินมากลบด้านบนของกระถางเป็นอันเสร็จ **ต้นแก้วมังกรเป็นสามเหลี่ยมแต่จะมีอยู่ด้านหนึ่งที่เป็นด้านแบน ดังนั้นเวลาผูกต้นแก้วมังกรให้จับด้านแบนของต้นเข้ากับหลัก เพราะว่าด้านแบนเป็นด้านที่จะออกราก
ผลแก้วมังกร
ผลแก้วมังกร ผลกลม มีกลีบเลี้ยงสีเขียวติดอยู่รอบผล

การดูแล

 • การรดน้ำให้รดน้ำเพียง 1 ครั้งภายใน 2-3 วัน และไม่ควรรดมากเกินไป เพราะอาจทำให้เป็นโรคโคนเน่าได้
 • การให้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทุก 15 วันใส่ครั้งละ 2-4 ช้อนโต๊ะ สูตรที่ใช้ 15-15-15 หรือ 16-16-16 หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วต้องรดน้ำติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน (วันละครั้งเช้าหรือเย็นก็ได้) ถ้ามีปุ๋ยคอก เช่น มูลไก่ หรือมูลวัวก็ใช้ได้ และให้ใส่เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อปลูกได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ผสมกับ 15-15-15 ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง
เนื้อผลแก้วมังกร
แก้วมังกร เนื้อสีขาว เมล็ดสีดำ

การเก็บผลผลิต

เมื่อแก้วมังกรอายุได้ 8 เดือนถึง 1 ปี ก็จะเริ่มให้ผลผลิตประมาณ 30 ผลต่อหนึ่งค้าง ปีที่ 2 ประมาณ 50 ผลต่อหนึ่งค้างปีที่ 3 ประมาณ 100-200 ผลต่อหนึ่งค้าง ปีที่ 4-15 ประมาณ 300 ผลต่อหนึ่งค้างขึ้นไป ขนาดของผลโดยเฉลี่ยประมาณ 3-4 ผลต่อหนึ่งกิโลกรัม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : https ://thai.ac
ภาพประกอบ : https://www.flickr.com

2 Comments

Add a Comment