กุหลาบกระเป๋าเปิด มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบ ปลูกเลี้ยงได้ง่าย

กุหลาบกระเป๋าเปิด

ชื่ออื่นๆ : เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด,เอื้องกุหลาบป่า

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerides falcata Lindl

ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะของกุหลาบกระเป๋าเปิด

ลักษณะทั่วๆไป เป็นกล้วยไม้ที่มีลำต้นตั้งตรง ยอดเลื้อยทอดทรงโปร่ง ลำต้นส่วนที่ใบร่วงแล้วจะห้อยลง ส่วนยอดจะตั้งขึ้น ลำต้นเป็นข้อปล้อง สามารถแตกเป็นยอดใหม่ได้ ทำให้มีเป็นกล้วยไม้ที่มีกอขนาดใหญ่ บางครั้งก็เอนหรือห้อยลง บางครั้งห้อยลงยาวได้ถึง 1 เมตร ลักษณะใบมีความกว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 20-30 เซนติเมตร ใบแบนหนา ผิวเรียบเป็นมัน ปลายใบยาวเรียว มีใบขนาด.15-30 X 2.5 ซม. แผ่นใบค่อนข้างบางแต่เหนียว ใบบิดพลิ้วเล็กน้อย จะออกดอกระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม ดอกมีขนาด
2-3 เซนติเมตร ช่อดอกมีความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร แต่ละช่อดอกจะบานพร้อมกันและช่อจะห้อยลง พื้นกลีบดอกสีขาว ที่ปลายกลีบดอกมีสีชมพูถึงม่วง ช่อดอกเป็นพวงห้อยลง ในแต่ละต้นมักจะมีหลายช่อ เมื่อขึ้นเป็นกลุ่ม หรือ กอใหญ่ๆ จึงดูสวยงามมาก มีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบ

เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด,เอื้องกุหลาบป่า เป็นกล้วยไม้ประเภทอิงอาศัยครับ เมื่อปลูกเลี้ยงให้เป็นกลุ่มใหญ่จะสวยงามมากครับ จะมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบ และดอกเอื้องชนิดนี้สามารถปลูกเลี้ยงได้ง่าย

กุหลาบกระเป๋าเปิด
กุหลาบกระเป๋าเปิด ลำต้นยาวและห้อยลง

การขยายพันธุ์ของกุหลาบกระเป๋าเปิด

ใช้ส่วนอื่นๆ/การขยายพันธุ์กล้วยไม้ โดยการเพาะเนื้อเยื่อ

ธาตุอาหารหลักที่กุหลาบกระเป๋าเปิดต้องการ

ประโยชน์ของกุหลาบกระเป๋าเปิด

ปลูกเพื่อไม้ประดับและเพื่อความสวยงาม

สรรพคุณทางยาของกุหลาบกระเป๋าเปิด

การปลูกแนะนำให้เกาะกับต้นไม้จะดีที่สุด จำพวกต้นมะม่วง ขนุน หรือต้นไม้ยืนต้นที่อยู่บริเวณบ้านจะดีกว่าปลูในกระถาง ถ้าพื้นที่จำกัดแนะนำปลูกในกระถางไม้สัก เครื่องปลูกเป็นกาบมะพร้าสับ รองก้นกระถางด้วยถ่าน

คุณค่าทางโภชนาการของกุหลาบกระเป๋าเปิด

การแปรรูปของกุหลาบกระเป๋าเปิด

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10792&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment