ก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง ดอกมีสีเหลือง กลิ่นหอม

ก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง

ชื่ออื่นๆ : ก้านเหลือง  กระทุ่มคลอง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ก้านเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nauclea orientalis (L.) L.

ชื่อวงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะของก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง

ไม้ต้น สูง 15-25 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี กว้าง 10-14 ซม. ยาว 12-23 ซม. ผิวใบเกลี้ยง เนื้อใบหนาคล้ายหนัง ช่อดอกแบบกระจุกแน่น ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 ซม. ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกเป็นหลอด สีเหลือง มีกลิ่นหอม ผลรูปไข่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มม. ออกดอกเดือน พ.ค.-ก.ค.

ในอดีตเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นธรรมชาติในบริเวณพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ น้ำตก และชุมชนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ชื่อเรียกชุมชนและ ชื่อเรียกน้ำตกแห่งนั้น มีชื่อเดียวกับชื่อของต้นไม้ กล่าวคือ ชื่อหมู่บ้านวังก้านเหลือง และน้ำตกวังก้านเหลือง ซึ่งยังคงใช้ชื่อดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน

ก้านเหลือง
ก้านเหลือง ผิวใบเกลี้ยง เนื้อใบหนาคล้ายหนัง ช่อดอกแบบกระจุกแน่น ทรงกลม

การขยายพันธุ์ของก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง

เพาะเมล็ด ขึ้นตามพื้นที่ราบต่ำหรือใกล้ลำธาร ชอบแสงแดดรำไร

ธาตุอาหารหลักที่ก้านเหลือง, กระทุ่มคลองต้องการ

ประโยชน์ของก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง

ผลใช้รับประทานได้
ที่โคนก้านใบแต่ละใบจะมีหูใบเป็นแผ่นเล็กๆ ติดอยู่ 1 คู่ ใบเหนียวทนทาน ในอดีตเคยมีการนำไปใช้ในการมุงหลังคาบ้านเรือน
เนื้อไม้ละเอียดสีเหลืองสด เป็นไม้ยืนต้นที่มีคุณภาพดี สีสวย ไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนและจัดทำเครื่องตกแต่งบ้าน

สรรพคุณทางยาของก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง

คุณค่าทางโภชนาการของก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง

การแปรรูปของก้านเหลือง, กระทุ่มคลอง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10508&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment