ขั้นตอนการขอซื้อชิ้นส่วนกัญชา

ขั้นตอนการขอซื้อชิ้นส่วนกัญชา

ต้นกัญชา
ต้นกัญชาลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนสีเขียวอมเทา ใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก 

ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอซื้อชิ้นส่วนกัญชา (ราก ต้น ใบ)

  1. ลงทะเบียนในการจองขอซื้อชิ้นส่วนกัญชาให้ละเอียด
  2. เมื่อได้รับคิวการจองแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้มารับชิ้นส่วนกัญชา
  3. ติดต่อรับชิ้นส่วนกัญชาพร้อมเอกสารส่งมอบกัญชา และชำระเงิน

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันรับมอบชิ้นส่วนกัญชา

สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบ หรือ ทะเบียนพาณิชย์

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาพ : https://www.flickr.com

Add a Comment