ข้าวสารเถา ไม้เลื้อยมียางขาว เมล็ดมีสารพวกกลัยโคไสด์ ที่เป็นพิษต่อหัวใจ

ข้าวสารเถา

ชื่ออื่นๆ : เคือคิก (อำนาจเจริญ)ข้าวสารดอกใหญ่, มะโอเครือ, เครือเขาหนัง, ข้าวสารดอกใหญ่ (กรุงเทพฯ) ข้าวสาร (ทั่วไป) เคือคิก (สกลนคร) เซงคุยมังอูหมื่อ , มังอุยหมื่อเซงครึย (กะเหรี่ยง-ลำปาง) มะโอเครือ , เครือเขาหนัง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raphistemma pulchellum Wall.

ชื่อวงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะของข้าวสารเถา

ไม้เลื้อยมียางขาว ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม รูปไข่หรือรูปหัวใจ โคนใบเว้า ปลายใบแหลมเป็นหาง ขอบใบเรียบ ขนาดกว้าง 4-15 ซม. ยาว6-20 ซม. บริเวณกลางใบด้านบนมีขนขึ้นเป็นกระจุก ก้านใบ ยาว4-12 ซม. ดอกสีขาวหรือครีมออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ ช่อหนึ่งมีดอก4-10 ดอก ก้านช่อดอกยาว 6-10 ซม. กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบรูปขอบขนานโคนเชื่อมติดกัน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูประฆัง แยกเป็น 5 แฉก มีเส้าเกสรสีขาวตรงกลาง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 4 ซม. ผลเป็นฝักรูปโค้ง เมล็ดรูปไข่มีขนเป็นพู่ยาวได้ถึง 4 ซม.

ข้าวสารเถา
ข้าวสารเถา ไม้เลื้อย ดอกสีขาวออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ

การขยายพันธุ์ของข้าวสารเถา

ใช้กิ่ง/ลำต้น

ธาตุอาหารหลักที่ข้าวสารเถาต้องการ

ประโยชน์ของข้าวสารเถามื่อเซงครึย (กะเหรี่ยง-ลำปาง); มะโอเครือ , เครือเขาหนัง

สรรพคุณทางยาของข้าวสารเถา

ส่วนที่ใช้ : ราก

สรรพคุณ : ใช้รากปรุงเป็นยา หยอดรักษาตา แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามัว
ส่วนที่เป็นพิษ เมล็ดมีสารพวกกลัยโคไสด์ ที่เป็นพิษต่อหัวใจ

คุณค่าทางโภชนาการของข้าวสารเถา

การแปรรูปของข้าวสารเถา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11684&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment