จันทน์ดง ทรายเด่น เนื้อไม้สีขาวอมเหลือง ใช้ทำด้ามเครื่องมือเกษตรกรรม

จันทน์ดง ทรายเด่น

ชื่ออื่นๆ : ค่าสามซีก แคหาง จันทน์ดง ทรายเด่น กะเจียน พญารากดำ โมดดง สะบันงาป่า เสโพลส่า เหลือง

ต้นกำเนิด : ขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้นและป่าดิบแล้ง บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 700 เมตร

ชื่อสามัญ : กะเจียน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia cerasoides (Roxb.) Benth. ex Bedd.

ชื่อวงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะของจันทน์ดง ทรายเด่น

ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 5-15 ม. ลำต้นเปลา เปลือกเรียบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน และมักเบี้ยว ใบอ่อนมีขนนุ่มทั่วไป ดอกออกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่มไม่เกิน 3 ดอก ตามง่ามใบและเหนือรอยแผลใบตามกิ่ง กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอกสีเขียวอ่อน เรียงสลับกัน 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก อยู่ชิดกันแน่นเป็นพุ่มกลม ผลเป็นผลกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลป้อม ปลายเป็นติ่ง ผลอ่อนสีเขียว แก่จัดเป็นสีแสด ก้านผลเรียวเล็ก โคนก้านติดรวมอยู่บนปลายก้านช่อที่โตเป็นตุ้ม

ยอดใบกะเจียน
ใบเดี่ยว รูปรีแกมรูปใบหอก ปลายแหลม

การขยายพันธุ์ของจันทน์ดง ทรายเด่น

ใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่จันทน์ดง ทรายเด่นต้องการ

ประโยชน์ของจันทน์ดง ทรายเด่น

ประโยชน์ : เนื้อไม้สีขาวอมเหลือง ใช้ทำด้ามเครื่องมือเกษตรกรรมทั่วไปผลกะเจียน

ผลออกเป็นกลุ่ม ผลกลม

สรรพคุณทางยาของจันทน์ดง ทรายเด่น

แพทย์แผนโบราณใช้รากและเปลือกเป็นยา

คุณค่าทางโภชนาการของจันทน์ดง ทรายเด่น

การแปรรูปของจันทน์ดง ทรายเด่น

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11586&SystemType=BEDO
https://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2491

Add a Comment