ชนิดของวัชพืชและวิธีกำจัดควบคุมวัชพืชง่ายๆด้วยตนเอง

วัชพืช มีอะไรบ้าง

ชนิดของวัชพืชและวิธีกำจัดควบคุมวัชพืชง่ายๆด้วยตนเอง
ชนิดของวัชพืชและวิธีกำจัดควบคุมวัชพืชง่ายๆด้วยตนเอง

     เมื่อพูดถึงวัชพืชเกษตรกรหลายคนคงพบกับปัญหาเหล่านี้ซึ่งต้องเสียเงิน เสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากแทนที่จะได้กำไรจากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกดูแลมาอย่างดี กลับต้องโดยวัชพืช แขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่กลับมาแย่งสารอาหารของพืชที่ปลูกทำให้เจริญเติบโตได้ ช้า ทำให้ต้องเหนื่อยกับการศึกษาข้อมูลหาวิธีกำจัด แต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีกำจัดและควบคุมวัชพืชนั้น เกษตรตำบลวันนี้มารู้จักกับชนิดของวัชพืชและวิธีกำจัดควบคุมวัชพืชง่ายๆด้วยตนเอง ชนิดของวัชพืชสามารถแบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้

    วัชพืชน้ำ คือ วัชพืชที่ขึ้นในน้ำ ตามริมตลิ่งต่างๆ ที่มีดินชื้นมากๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่มีลำต้นเล็กๆ ใบบาง เพื่อที่จะลู่ไปตามกระแสน้ำได้ดี จะมีหลายลักษระแล้วแต่สภาพที่วัชพูน้ำเหล่านั้นขึ้น โดยวัชพืชน้ำก็จะแบ่งออกเป็น วัชพืชลอยน้ำ เช่น จอก แหน ผักตบชวา เป็นต้น วัชพืชน้ำรากต้องหยั่งดิน ใบและดอกลอยตามผิวน้ำ หรืออยู่เหนือน้ำ เช่น บัว เป็นต้น วัชพืชอยู่ใต้น้ำรากหยั่งดิน เช่น สาหร่ายหางกระรอก แหนปากเป็ด เป็นต้น อีกทั้งวัชพืชน้ำส่วนใหญ่มักจะเป็นวัชพืชที่ขึ้นตามนาข้าวซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมาก

วัชพืชบก
วัชพืชบก

     วัชพืชบก คือวัชพืชที่เกิดขึ้นบนพื้นดินหรือบนบก ซึ่งโดยทั่วไปจะแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือไม้ต้น, ไม้พุ่ม, ไม้ล้มลุกลำต้นอ่อน วัชพืชบอกจำพวกไม้ต้นและไม้พุ่มพบว่าเป้นวัชพืชที่ไม่ร้ายแรง แต่เกษตรกรก็ควรกำจัดทิ้งเสียก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการเพาะปลูกในภายหลัง ส่วนวัชพืชร้ายแรงที่ต้องกำจัดทิ้งและเป็นวัชพืชที่มีปัญหาในเรื่องการกำจัดเป็นอย่างมาก ได้แก่ วัชพืชพวกไม้ต้นเนื้ออ่อน หรือวัชพืชล้มลุก โดยสามารถแบ่งตามอายเป็น 2 ชนิดคือ วัชพืชล้มลุกอายุสั้น ที่มีการเจริญเติบโตได้เพียงฤดูเดียว และอีกชนิด เป็นวัชพืชต้นเล็ก เนื้ออ่อน ยืนต้น มีอายุข้ามปีตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป พืชเหล่านี้มักมีการไหลสามารถแตกรากออกมาตามข้อที่นอนแตะพื้นดิน เช่น แห้วหมู เป็นต้น

วิธีกำจัดวัชพืช

   หลังจากที่รู้จักชนิดของวัชพืชไปแล้วว่ามีกี่ประเภท เรามาดูวิธีกำจัดหรือควบควมวัชพืชซึ่งเป็นศัตรตรูของพืชกันค่ะ วิธีจำจัดและควบคุมศัตรูพืช

วิธีกำจัดวัชพืช
วิธีกำจัดวัชพืช

วิธีกำจัดวัชพืชวิธีที่ 1. การกำจัดด้วยวิธีเขตกรรม เป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์หรือลงทุนอะไรมากมายเป็นวิธีที่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อน ซึ่งชาวนา ชาวสวนโดยทั่วไปปฎิบัติ ซึ่งวิธีการเขตกรรมก็แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่

  • การถอน
  • การขุด
  • การใช้เครื่องมอทุ่นแรง
  • การใช้ความร้อนหรือเผา
  • การใช้น้ำขังท่วมแปลง
  • การใช้ฟาง แกลบ หรือ กระดาษคลุมดิน เพื่อไม่ให้วัชพืชรับแสง

วิธีกำจัดวัชพืชวิธีที่ 2. การกำจัดด้วยวิธีใช้สารกำจัดวัชพืช วิธีจำจัดและควบคุมศัตรูพืช

วิธีกำจัดวัชพืชวิธีที่ 3. การกำจัดโดยใช้สิ่งมีชีวิต

     เมื่อรู้จักกับวัชพืชว่ามีวัชพืชกี่ชนิด วัชพืชแบบไหนอันตรายต่อพืช แบบไหนไม่อันตรายต่อพืช และวิธีในการกำจัดก็คงทำให้ผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับวัชพืชเพิ่มมากขึ้นนะค่ะ ติดตามบทความอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เรื่อยๆค่ะ

ภาพประกอบ : www.flickr.com, flickriver.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

Add a Comment