ชะมวง ไม้ยืนต้นขนาดสูง มีรสเปรี้ยว

ชะมวง

ชื่ออื่นๆ : ส้มมวง ส้มโมง การะมุง มวง หมากโมก กะมวง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ส้มโมง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb ex DC

ชื่อวงศ์ : GUTTIFERAE

ลักษณะของชะมวง

ไม้ต้น สูง 7-15 เมตร ไม้ผลัดใบ ใบเดี่ยวรูปใบหอกหรือหอกกวาง กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 8-13 ซม. ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ดอกสีเหลืองทองขนาดเล็กดอกเพศผุ้และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน กลับดอกมีสี่กลีบ สีเหลือง ต่อมรังไข่รูปร่างค่อนข้างกลมผลทรงกลม

ใบชะมวง
รูปรีหรือรูปรีแกมขอบขนาน
ผลชะมวง
ผลสีเขียว และสีส้ม มีรสเปรี้ยวคล้ายมะดัน

การขยายพันธุ์ของชะมวง

ใช้เมล็ด/

ธาตุอาหารหลักที่ชะมวงต้องการ

ประโยชน์ของชะมวง

ใช้ราดส้มโมง ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้ ส่วนใบใช้ปรุงเป็นยากัดฟอกเสมหะและโลหิต ผลแห้งเป็นยาแก้บิด

สรรพคุณทางยาของชะมวง

คุณค่าทางโภชนาการของชะมวง

การแปรรูปของชะมวง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11880&SystemType=BEDO

ชะมวง

Add a Comment