มะลิและมะลุลี ดอกมีสีขาว กลิ่นหอม

มะลิ

มะลิ ดอกมีสีขาว กลิ่นหอม ดอกเป็นดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอด หรือปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอกแล้วแต่ชนิดพันธุ์
มีทั้งดอกลา และดอกซ้อน ออกดอกตลอดปี

ดอกมะลิ
ดอกมีสีขาว กลิ่นหอม

มะลุลี

มะลุลี ดอกมีสีขาว มีกลิ่นหอมตลอดวันและหอมแรงขึ้นในช่วงเย็น บานพร้อมกันเกือบทั้งช่อ ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามปลายกิ่ง ช่อละ 15-30 ดอก กลีบเลี้ยงสีเขียวโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็นแฉก ดอกรูปเข็ม โคนกลีบดอก เป็นหลอดแคบ ปลายแยก 6-9 แฉก รูปขอบขนาน ดอกบานเต็มที่กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร

ดอกมะลุลี
ดอกมะลุลี ดอกสีขาว ออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่ง

มะลิ และ มะลุลี เป็นไม้ดอกไม้ประดับ ที่นิยมปลูกประดับ ดอกของมะลิและมะลุลี  มีลักษณะคล้ายกันคือเป็นดอกสีขาว และมีกลิ่นหอม แต่มะลุลี จะมีกลิ่นหอมและหอมแรงขึ้นในช่วงเย็น

ภาพ : https://www.flickr.com

Add a Comment