ดาวกระจายน้อย ไม้ดอกสีเหลือง ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

ดาวกระจายน้อย

ชื่ออื่นๆ : ดาวกระจายน้อย

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pentanema indicum (L.) Ling

ชื่อวงศ์ : ASTERACEAE (COMPOSITAE)

ลักษณะของดาวกระจายน้อย

ต้น  ไม้ล้มลุก ลำต้นตรง สูง 0.8-1.5 เมตร

ใบ  ใบเดี่ยว รูปแถบแกมขอบขนาน กว้าง 4-22 มิลลิเมตร ยาว 10-70 มิลลิเมตร แผ่นใบทั้งสองด้าน มีขนสากคายปกคลุม ก้านใบสั้นมาก ปลายใบแหลม โคนใบเว้า คล้ายรูปหัวใจ

ดอก  ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อที่ซอกใบ หรือ ปลายยอด ยาว 7-20 เซนติเมตร ดอกบานขนาด 1-1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูปเรียวยาว ปลายแหลม ขนาด 3-5 มิลลิเมตร กลีบดอกมี 2 แบบ ส่วนที่เรียงอยู่วงนอก รูปขอบขนาน ปลายกลีบเป็นแฉกสั้นๆยาว 5-8 มิลลิเมตร ส่วนตรงกลาง อัดกันแน่น รูปทรงกระบอก ยาว 3-5 มิลลิเมตร

ผล เป็นผลแห้ง รูปทรงกระบอก ยาว 1 มิลลิเมตร และมีขนสีขาวตรงปลาย ยาว 4 มิลลิเมตร

ต้นดาวกระจายน้อย
ต้นดาวกระจายน้อย ไม้ล้มลุก ใบทั้งสองด้าน มีขนสากคายปกคลุม
ดอกดาวกระจายน้อย
ดอกดาวกระจายน้อย ดอกสีเหลือง

การขยายพันธุ์ของดาวกระจายน้อย

ใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่ดาวกระจายน้อยต้องการ

ประโยชน์ของดาวกระจายน้อย

ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ

สรรพคุณทางยาของดาวกระจายน้อย

คุณค่าทางโภชนาการของดาวกระจายน้อย

การแปรรูปของดาวกระจายน้อย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9573&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment