ดาหลา ไม้ประดับและนำมาทำอาหารได้

ดาหลา

ชื่ออื่นๆ : กาหลา จินตะหลา กะลา

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ดาหลา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Etlingera eliator K.Schum.

ชื่อวงศ์ : Zingiberaceae

ลักษณะของดาหลา

ลักษณะวิสัย: ไม้ล้มลุก ลักษณะทั่วไป : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวขนาดใหญ่ รูปขอบขนาน ปลายแหลมก้านใบยาว ดอกออกเป็นช่อแทงก้านดอกจากเหง้าใต้ดิน กลีบประดับ ช้อนกันหลายชั้น ลดขนาดเล็กลงในวงชั้นใน สีชมพูถึงแดงเข้ม ออกดอกตลอดปี ต้น : เป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายข่า มีลำต้นใต้ดินเรียกว่าเหง้า เหง้านี้จะเป็นบริเวณที่เกิดของหน่อดอกและหน่อต้น ตาหลา 1 ต้น สามารถให้หน่อใหม่ได้ประมาณ 7 หน่อ ในเวลา 1 ปี ส่วนลำต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่โอบช้อนกันแน่น เช่นเดียวกับพวกกล้วย ส่วนนี้คือลำต้นเทียม ลำต้นเหนือดินสูง 2-3 เมตร มีสีเขียวเข้ม ใบ : มีรูปร่างยาวรี กลางใบกว้างและค่อย ๆ เรียวไปหาปลายใบ และฐานใบไม่มีก้าน ใบผิวเกลี้ยงทั้งด้านบนและด้านล่าง ใบยาว 30 – 80 เซนติเมตร กว้าง 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม ฐานใบเรียว ลาดเข้าหาก้านใบ เส้นกลางใบปรากฏชัดทางด้านล่างของใบ ดอก : ดอกดาหลาเป็นดอกช่อมีลักษณะดอกแบบ head ประกอบด้วยกลีบประดับ มี 2 ขนาด ส่วนโคนประกอบด้วยกลีบประดับขนาดใหญ่มีความกว้าง 2-3 เซนติเมตร จะมีสีแดงขลิบขาวเรียวซ้อนกันอยู่ และจะบานออก ประมาณ 25 -30 กลีบ กลีบประดับเล็กนี้จะหุบเล็กเรียงเป็นระดับมีประมาณ

ดอกดาหลา
ดอกออกเป็นช่อ สีชมพูถึงแดงเข้ม

การขยายพันธุ์ของดาหลา

ใช้หัว/เหง้า/หน่อ/แยกเหง้า หัว ปลูกได้เลย

ธาตุอาหารหลักที่ดาหลาต้องการ

ประโยชน์ของดาหลา

ปลูกประดับบ้าน หรือนำมาทำอาหาร โดยใช้ส่วนดอกนำมาแกง

สรรพคุณทางยาของดาหลา

คุณค่าทางโภชนาการของดาหลา

การแปรรูปของดาหลา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11447&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment