ตลาดสดเทศบาลตำบลโพทะเล ตลาดเช้าพิจิตร เปิดขายทุกวัน เวลา 05.00-09.00 น. และ 15.00-18.00 น.

ตลาดสดเทศบาลตำบลโพทะเล

ตลาดสดเทศบาลตำบลโพทะเล

ตลาดสดเทศบาลตำบลโพทะเล จ.พิจิตร

ตลาดสดขายผัก ผลไม้

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment