ตะเคียนทราย เป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่มาก เนื้อไม้มีน้ำยางชันเป็นจำนวนมาก

ตะเคียนทราย

ชื่ออื่นๆ : ตะเคียนทราย

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Hopea avellanea

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea ferrea Heim.

ชื่อวงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะของตะเคียนทราย

เป็นไม้ยืนต้นสูงใหญ่มาก เนื้อไม้มีน้ำยางชันเป็นจำนวนมาก ใบ เป็นใบเดี่ยว แผ่นใบค่อนข้างใหญ่ เส้นใบเห็นเด่นชัด ใบติดเรียงแบบสลับ ขอบใบเรียบ ผิวใบและใบอ่อนมีขนนุ่มรูปโล่หรือรูปดาวปกคลุมหนาแน่น มีเยื่อก้านใบใหญ่เห็นชัดเจน มักบิดและร่วงง่าย เปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ด เรือนยอดเป็นพุ่มกลมหรือรูปกรวยแหลม กิ่งอ่อนมีขนประปราย ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ปลายเป็นติ่งทู่ โคนมน ดอกเล็ก สีขาวหรือขาวปนเหลืองอ่อน ออกเป็นช่อสั้น ๆ ตามง่ามใบและปลายกิ่ง

ตะเคียนทราย
ตะเคียนทราย ไม้ต้นสูงใหญ่ เปลือกสีน้ำตาลแก่แตกเป็นสะเก็ด

การขยายพันธุ์ของตะเคียนทราย

ใช้เมล็ด/การเพาะปลูกด้วยเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่ตะเคียนทรายต้องการ

ประโยชน์ของตะเคียนทราย

ใช้ทำเสา รอด ตง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

สรรพคุณทางยาของตะเคียนทราย

คุณค่าทางโภชนาการของตะเคียนทราย

การแปรรูปของตะเคียนทราย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10755&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment