ตาตุ่มทะเล ไม้ยืนต้นผลัดใบ ยางมีพิษ

ตาตุ่มทะเล

ชื่ออื่นๆ : ตาตุ่ม (กลาง): บูตอ (มลายู-ปัตตานี)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : ตาตุ่มทะเล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Excoecaria agallocha l.

ชื่อวงศ์ : Euphorbiaceae

ลักษณะของตาตุ่มทะเล

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ขนาดเล็ก สูง 10-18 เมตร มียางสีขาวมาก ส่วนมากลำต้นจะตรง มักแตกกิ่งในระดับต่ำ บางครั้งดูคล้ายไม้พุ่ม เปรียบเรียบถึงแตกเป็นร่อง สีน้ำตาลอ่อน หรือสีน้ำตาล อมเทากิ่งอ่อนมีช่องอากาศเล็ก หายใจแผ่กระจายไปตามผิวดิน ใบ เป็นเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี หรือรูปไข่ แกมรี ถึงรูปไข่กลับ ขนาด 2-5 x 4-9 ซม. ปลายใบกลมถึงเว้าตื้นๆหรือเรียวแหลม มน ฐานใบมน ขอบใบหยัก เป็นคลื่นเล็กน้อย ใบเกลี้ยงทั้ง สองด้าน แผ่นใบนิ่มคล้ายหนัง มีสีเขียวเป็นมัน และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอิฐ เมื่อใบใกล้ร่วง ก้านใบเรียวยาว 1-2.5 ซม.
ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ เป็นช่อเชิงลด ดอกมีขนาดเล็กมาก ติดกันเป็นกระจุกช่อดอกเพศผู้มีสีเหลืองแกมเขียวยาว5-10ซม.ช่อดอกเพศเมียสั้น 2-3 ซม.
ผล เป็นแบบผลแห้งแตก มี 3 พู รูปเกือบกลม ขนาด 0.5-0.7 x 0.3-0.4 ซม. ด้านแนวนอนยาวกว่าแนวตั้ง ผลเกลี้ยง สีเขียวถึงน้ำตาลเข้ม เมล็ดเกือบกลม สีดำ ออกดอก-ผล เดือนเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ขนาดเล็ก สูง 10-18 เมตร มียางสีขาวมาก ส่วนมากลำต้นจะตรง มักแตกกิ่งในระดับต่ำ บางครั้งดูคล้ายไม้พุ่ม เปรียบเรียบถึงแตกเป็นร่อง สีน้ำตาลอ่อน หรือสีน้ำตาล อมเทากิ่งอ่อนมีช่องอากาศเล็ก หายใจแผ่กระจายไปตามผิวดิน
ใบ เป็นเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี หรือรูปไข่ แกมรี ถึงรูปไข่กลับ ขนาด 2-5 x 4-9 ซม. ปลายใบกลมถึงเว้าตื้นๆหรือเรียวแหลม มน ฐานใบมน ขอบใบหยัก เป็นคลื่นเล็กน้อย ใบเกลี้ยงทั้ง สองด้าน แผ่นใบนิ่มคล้ายหนัง มีสีเขียวเป็นมัน และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงอิฐ เมื่อใบใกล้ร่วง ก้านใบเรียวยาว 1-2.5 ซม.
ดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบ เป็นช่อเชิงลด ดอกมีขนาดเล็กมาก ติดกันเป็นกระจุกช่อดอกเพศผู้มีสีเหลืองแกมเขียวยาว5-10ซม.ช่อดอกเพศเมียสั้น 2-3 ซม.
ผล เป็นแบบผลแห้งแตก มี 3 พู รูปเกือบกลม ขนาด 0.5-0.7 x 0.3-0.4 ซม. ด้านแนวนอนยาวกว่าแนวตั้ง ผลเกลี้ยง สีเขียวถึงน้ำตาลเข้ม เมล็ดเกือบกลม สีดำ ออกดอก-ผล เดือนพฤษภาคม- พฤศจิกายน
ลักษณะเด่น มักจะพบใบหลายสีปะปนกันบนต้นเดียวกัน เมื่อสะกิดต้นไม้เป็นแผลจะพบยางไหลออกมา ยางของตาตุ่มมีพิษ หากเข้าตาอาจทำให้ตาบอด หรือหากกินเข้าไป จะทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง

การเจริญเติบโต พบทั่วไปตามป่าชายเลน ตามริมแม่น้ำ ที่เป็นพื้นสูง ดินเหนียวปนทราย ค่อนข้างแข้ง และน้ำท่วมถึงเมื่อน้ำขึ้นสูง

พฤษภาคม- พฤศจิกายน
ลักษณะเด่น มักจะพบใบหลายสีปะปนกันบนต้นเดียวกัน เมื่อสะกิดต้นไม้เป็นแผลจะพบยางไหลออกมา ยางของตาตุ่มมีพิษ หากเข้าตาอาจทำให้ตาบอด หรือหากกินเข้าไป จะทำให้เกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรง

การเจริญเติบโต พบทั่วไปตามป่าชายเลน ตามริมแม่น้ำ ที่เป็นพื้นสูง ดินเหนียวปนทราย ค่อนข้างแข้ง และน้ำท่วมถึงเมื่อน้ำขึ้นสูง

ต้นตาตุ่มทะเล
ไม้ยืนต้นผลัดใบ เปลือกเรียบกึ่งแตกเป็นร่อง สีน้ำตาลอ่อน หรือน้ำตาลอมเทา

การขยายพันธุ์ของตาตุ่มทะเล

ใช้เมล็ด/-

ธาตุอาหารหลักที่ตาตุ่มทะเลต้องการ

ประโยชน์ของตาตุ่มทะเล

สรรพคุณทางยาของตาตุ่มทะเล

พบมากในดินเลน ค่อนข้างแข็งหรือ ที่ดินเลนปนทราย เป็นไม้ผลัดใบ
ในหน้าแล้ง ลักษณะลำต้นเป็นตุ่มเป็นตา ใบปกติมีสีเขียวเข้ม ใบหรือส่วนของ
ลำต้นเมื่อถูกหักหรือ ทำให้เป็นแผลจะมียางไหลออกมา ยางนี้เป็นพิษ หากเข้า
ตาอาจจะทำให้ ตาบอดได้ หรือถ้ากินเข้าไปจะทำให้ท้องเสียอย่างรุนแรง

ดอกตาตุ้มทะเล
ดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบ ดอกมีขนาดเล็ก

คุณค่าทางโภชนาการของตาตุ่มทะเล

การแปรรูปของตาตุ่มทะเล

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9607&SystemType=BEDO
http://tiwatwai11.blogspot.com/2016/01/blog-post_52.html
https://www.flickr.com

Add a Comment