ต้นกวนอิมเงิน ไม้มงคล ปลูกไว้ประจำบ้าน

กวนอิมเงิน

ชื่ออื่นๆ : หวายด่างหรืออ้อลาย

ต้นกำเนิด : ประเทศคาเมรูนและคองโก

ชื่อสามัญ : Sugar cane

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena sonderiana”silver”

ชื่อวงศ์ : LILIACEAE

ลักษณะของกวนอิมเงิน

เป็นพรรณไม้ยืนต้น คล้ายกับสกุลหวายลำต้นโตประมาณ 1-2 เซนติเมตร ลำต้นมีความสูงประมาณ 1-3 เมตร ลำต้นกลมตรงเล็กลำต้นเป็นข้อ สีเขียวไม่มีกิ่งก้านสาขามีการเจริญการยืดตัวของข้อใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากส่วนยอด ของลำต้น มีกาบใบหุ้มห่อลำต้น สลับกันเป็นชั้นๆ ตามข้อของลำต้น ใบแคบเรียวยาว ปลายใบแหลม โคนใบสอบลงมาถึงกาบ ใบพื้นใบมีสีเขียวหรือมีสีขาวพาดตามยาวของใบ ขนาดความกว้างของใบประมาณ 2-3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร

กวนอิมเงิน
กวนอิมเงิน ใบพื้นใบมีสีเขียว หรือมีสีขาวพาดตามยาวของใบ

การขยายพันธุ์ของกวนอิมเงิน

การปักชำ

ธาตุอาหารหลักที่กวนอิมเงินต้องการ

ประโยชน์ของกวนอิมเงิน

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นกวนอิมเงินไว้ประจำบ้าน จะทำให้คนในบ้านมีฐานะดี เกิดความร่ำรวย เพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำเงินเข้ามาหมุนเวียนให้คนในบ้าน ดังนั้นจึงถือว่าเป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่า ต้นกวนดิมเงินเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมประกอบในพิธีบูชาพระเจ้า และพิธีมงคลทางศาสนาดียิ่งนัก

สรรพคุณทางยาของกวนอิมเงิน

คุณค่าทางโภชนาการกวนอิมเงิน

การแปรรูปของกวนอิมเงิน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11619&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment