ต้นคางคากหรือต้นคางคก ไม้ยืนต้น ไม้ใช้ทำฟืน

คางคาก

ชื่ออื่นๆ :  ทะโล้น้ำ, ไข่ปลา, เหลืองหิน, คางคก, หมี่

ต้นกำเนิด : พบตามป่าดิบริมลำธาร ที่ระดับความสูง 800-1,100 เมตร

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyssa javanica (Blume) Wangerin

ชื่อวงศ์ : NYSSACEAE

ลักษณะของคางคาก

ต้น  ไม้ต้น สูงได้ถึง 30 เมตร

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปไข่กลับแกมขอบขนาน กว้าง 6-11 ซม. ยาว 6-18 ซม. เส้นใบ 10-13 คู่ ออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ก้านใบยาว 2-3.5 ซม. มีขน

ใบ-ดอก คางคาก
คางคาก ใบเดี่ยว ดอกออกเป็นช่อกระจุก

ดอก  ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ช่อดอกแบบกระจุกแน่น ก้านช่อดอกยาว 1-3 ซม. มีขน ช่อดอกเพศผู้มีดอกย่อย 20-40 ดอก เกสรตัวผู้ 8-10 อัน เรียงเป็น 2 วง ช่อดอกเพศเมียมีดอกย่อย 3-8 ดอก  ออกดอกเดือน มี.ค.-พ.ค.

ผล  ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปรี ยาว 1.5-2 ซม. เมื่อสุกสีแดง ติดผลเดือน พ.ค.-ต.ค.

การขยายพันธุ์ของคางคาก

การใช้เมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่คางคากต้องการ

ประโยชน์ของคางคาก

  • ผลสุกรับประทานได้
  • ไม้ใช้ทำฟืน

สรรพคุณทางยาของคางคาก

คุณค่าทางโภชนาการของคางคาก

การแปรรูปของคางคาก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.qsbg.org
ภาพประกอบ : www.powo.science.kew.org

One Comment

Add a Comment