ต้นปรง ต้นไม้เปลือกสีน้ำตาล ลำต้นสั้น

ต้นปรง

ชื่ออื่นๆ : กา กาเดาะ กูดหลวา แข่ดู่ ทอคลิ บอกะ มะพร้าวเต่าดอย  มะพร้าวเต่าหลวง มุ่งม่าง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Cycas tree หรือ Cycas palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cycas siamensis Miq

ชื่อวงศ์ : Cycadaceae

ลักษณะของต้นปรง

เป็นต้นไม้เปลือกสีน้ำตาล ลำต้นสั้น สูง 1.5-2  ม.  มีรอยแผลใบที่ลำต้น มีเหง้ากึ่งใต้ดิน
แผ่ออก ใบยาว 0.6-1.2 ม. ใบย่อยที่โคนส่วนมากลดรูปเป็นหนาม ก้านใบสั้นมีหนามน้อยหรือมากเกือบตลอดก้าน โคนเพศผู้รูปขอบขนาน ยาว 10-24 ซม. ใบสร้างอัปเมกาสปอร์ยาว 6-11 ซม. แผ่นใบขอบจักซี่หวีลึก มี 22-46 ซี่ ปลายเป็นหนามยาว 2.3-4.5 ซม. เมล็ดเกือบกลม ยาว 3-3.7 ซม.

ต้นปรง
ต้นปรง เป็นต้นไม้เปลือกสีน้ำตาล ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงเวียนสลับหนาแน่นช่วงยอดหรือปลายกิ่ง

การขยายพันธุ์ของต้นปรง

ใช้เมล็ด/เพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่ต้นปรงต้องการ

ประโยชน์ของต้นปรง

ไม้ประดับ สามารถนำเมล็ดมาทำเป็นขนมได้

สรรพคุณทางยาของต้นปรง

คุณค่าทางโภชนาการของต้นปรง

การแปรรูปของต้นปรง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10213&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment