ต้นวา วาน้ำ ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน ขึ้นตามน้ำ

ต้นวา

ชื่ออื่นๆ : วาน้ำ (สุราษฎร์ธานี), ใบพาย (ภาคกลาง), อุบีกะลังไอย อุบีกะลิงไอย (มาเลย์-นราธิวาส-มลายู), บอนแดง

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : Crypts

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cryptocoryne cordata Griff

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ลักษณะของต้นวา

ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ใต้ดิน และมีไหลสั้น ๆ ความสูงของต้นประมาณ 15-20 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกลำต้นที่เกิดจากเหง้าหรือไหลในแปลงดินไปปักชำไว้ใต้น้ำ ชอบขึ้นในที่เป็นดินทราย น้ำมีความกระด้างเล็กน้อย เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ในน้ำ มักเกิดขึ้นตามชายคลอง หนอง บึง ที่น้ำท่วมถึง และเกิดตามลำธารในป่าทั่ว ๆ ไป ทางภาคใต้
ดอกเป็นช่อชูขึ้นมาเหนือน้ำ ลักษณะเป็นแท่งกลมยาวประมาณ 1.25 เซนติเมตร ดอกเพศผู้จะอยู่ตอนบน ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก สีเหลือง ส่วนใต้ดอกเพศผู้จะมีที่ว่างเป็นดอกเพศเมีย ซึ่งจะเรียงอยู่รอบ ๆ แกนเพียงวงเดียว ส่วนรังไข่นั้นจะเป็นรูปขวดก้นป่อง ช่อดอกถูกห่อหุ้มด้วยกาบประดับเป็นสีขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ 18-30 เซนติเมตร ปลายหลอดแผ่ออกคล้ายปากแตรสีเหลือง ส่วนด้านล่างเป็นสีเขียวอมม่วง
ผลที่แห้งจะไม่มีเนื้อ ภายในจะมีเมล็ดอยู่เป็นจำนวนมาก

วาน้ำ
วาน้ำ ลำต้นมีเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบรูปหัวใจปลายแหลม

การขยายพันธุ์ของต้นวา

ใช้เมล็ด/เพาะพันธ์โดยเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่ต้นวาต้องการ

ประโยชน์ของต้นวา

ใช้ปลูกประดับในตู้ปลา

สรรพคุณทางยาของต้นวา

คุณค่าทางโภชนาการของต้นวา

การแปรรูปของต้นวา

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10987&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment