ต้นเงินไหลมา ต้นออมเงินออมทอง ไม้เลื้อยเถา ใบมีลักษณะคล้ายกัน

ต้นเงินไหลมา

ลักษณะของต้นเงินไหลมา ไม้เลื้อยเถายาวอายุหลายปี ต้นอวบน้ำ เลื้อยพันรากพิเศษที่ออกตามข้อใบลำต้นสีเขียวอมเทา ใบเป็นใบเดี่ยว ใบอ่อนเป็นรูปหัวใจ เมื่อมีอายุมากขึ้นจะเป็นรูปหัวลูกศร โคนเป็นเงี่ยงหอก สีเขียวเป็นมัน ต่างสีขาวตามแนวเส้นใบ ก้านใบยาว ดอกออกดอกเป็นช่อ คล้ายดอกหน้าวัว ผล ไม่พบว่าติดผลในบ้านเรา ขณะต้นยังเล็กจะมีลักษณะเป็นพุ่ม และจะดอกเลื้อยเมื่อ มีอายุมากขึ้น ซึ่งรูปร่าง ขนาด ลวดลาย และลักษณะของใบจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ต้นเงินไหลมา
ไม้เลื้อยลำต้นอวบน้ำ ใบสีเขียวหรือด่างขาว

เป็นไม้มงคลนาม คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นเงินไหลมาไว้ประจำบ้าน จะทำให้เกิดความมั่งมีร่ำรวย เงินทองไหลมาสู่บ้านและผู้อาศัย และยังมีความเชื่ออีกว่าต้นเงินไหลมายังช่วยสร้างความเป็นเสน่ห์แก่บ้านและผู้อาศัย เพราะลักษณะใบของต้นเงินไหลมามี สีสัน สวยงาม สีกลางใบคล้ายสีเงินตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นเงินไหลมาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เอาคุณทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

การขยายพันธุ์ต้นเงินไหลมา

ใช้กิ่ง/ลำต้น/ปักชำ

ต้นออมเงินออมทอง

ลักษณะของต้นออมเงินออมทอง เป็นพรรณไม้เลื้อยมีลำต้นเป็นเถาซึ่งมีรากยึดเกาะกับวัสดุอื่นๆ เช่นไม้หลักไม้ยืนต้นลำต้นมีข้อและแตกรากออกมาจากข้อลำต้นมีสีเขียวผิวลำต้นเรียบใบเป็นใบเดี่ยวออกตามข้อมีก้านใบยาวประมาณ10-15เซนติเมตรใบกลมมนโคนใบเว้าลึกทำให้เกิดหูใบทั้งสองข้าง ปลายใบเรียวแหลม กลางใบสังเกตุเห็นได้ชัด ผิวใบตรงกลางเป็นสีขาวหรือเหลืองแล้วมีสีเขียวล้อมรอบ ลักษณะใบคล้ายกับเงินไหลมา แต่จะต่างกันที่ใบ คือ ใบจะไม่เป็นแฉกลึกเหมือนกับเงินไหลมา

ต้นออมเงินออมทอง
ต้นออมเงินออมทอง ปลายใบเรียวแหลม ผิวใบตรงกลางเป็นสีขาวหรือเหลือง

คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นออมเงิน ออมทอง ไว้ประจำบ้านทำให้มีเงิน มีทองมาก เพราะต้นออมเงิน ออมทอง เป็นไม้มงคลนาม นอกจากนี้การออมเงิน ออมทอง ก็คือการเก็บหอมรอมริบ หรือการสะสมเงินทองไว้ให้มากนั่นเองตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นออมเงิน ออมทอง ไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทั่วไปทางใบให้ปลูกในวันอังคาร

การขยายพันธุ์ต้นออมเงินออมทอง

ปักชำ ตัดหน่อไปผังลงดินก็ขึ้นล่ะ

ภาพ : https://www.flickr.com

Add a Comment