ต้นเพชรน้ำหนึ่ง ปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มงคล

เพชรน้ำหนึ่ง

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด : ขตร้อนทั่วไป หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชื่อสามัญ : Chinese Evergreen

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaonema sp. ‘Phetnamnueng’

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ลักษณะของเพชรน้ำหนึ่ง

ต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี สูงประมาณ 14.5 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว ค่อนข้างตรง รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือตัด ขอบเป็นคลื่นเล็กน้อย ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เป็นร่องตื้น เกลี้ยง เป็นมัน ด้านใต้ใบเป็นสัน โดยเฉพาะตามเส้นใบ ยาวประมาณ 13-17 เซนติเมตร กว้างประมาณ 6-7 เซนติเมตร ก้านใบกลมเป็นร่องสีเขียวเข้ม ยาว 4-5 เซนติเมตร กว้าง 0.3 เซนติเมตร ลิ้นใบยาว 0.3 เซนติเมตร กว้าง 0.2 เซนติเมตร แผ่กว้างไปตามความยาวของกาบใบ กาบใบเป็นร่อง ยาว 5 เซนติเมตร กว้าง 0.6 เซนติเมตร ห่อหุ้มลำต้น ขอบใบสีเขียวเข้มตามแนวขอบใบไม่เป็นระเบียบ แผ่นใบสีเขียว แต้มสีเขียวเข้มและสีขาวไม่เป็นระเบียบทั่วใบ เส้นกลางใบสีขาว ใต้ใบคล้ายแผ่นใบแต่ซีดกว่า เส้นกลางใบด้านหลังสีเขียว

ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกบริเวณซอกใบ ดอกสีขาว

เพชรน้ำหนึ่ง
เพชรน้ำหนึ่ง แผ่นใบสีเขียว แต้มสีเขียวเข้มและสีขาวไม่เป็นระเบียบทั่วใบ เส้นกลางใบสีขาว

การขยายพันธุ์ของเพชรน้ำหนึ่ง

เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำลำต้น แยกหน่อ

ธาตุอาหารหลักที่เพชรน้ำหนึ่งต้องการ

ดินร่วนระบายน้ำดี ต้องการน้ำปริมาณมาก แสงแดดรำไร

ประโยชน์ของเพชรน้ำหนึ่ง

ปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับในอาคาร เป็นไม้มงคล

สรรพคุณทางยาของเพชรน้ำหนึ่ง

คุณค่าทางโภชนาการของเพชรน้ำหนึ่ง

การแปรรูปของเพชรน้ำหนึ่ง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9855&SystemType=BEDO, www.data.addrun.org, www.flickr.com

Add a Comment