ต้นเหลี่ยม หมากเหลี่ยม ผลมีรสฝาดเปรี้ยว ใช้รับประทานได้

ต้นเหลี่ยม

ต้นเหลี่ยม ชื่อเรียกอื่น หมากเหลี่ยม หมักเหลี่ยม มะกอกเกลื้อน เป็นต้น มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Canarium subulatum Guill. พบทั่วไปในป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบผสมป่าดิบ แล้งและทุ่งหญ้า ชอบขึ้นในที่แล้ง เป็นไม้ยืนต้น เปลือกสีน้ำตาล ลำต้นมีน้ำยางขาวหรือมีน้ำใสๆ แต่พอแห้งออกสีดำ กะพี้สีเหลืองอ่อนแก่นสีน้ำตาล ใบเรียงสลับเวียนกันอยู่เป็นกลุ่มตอนปลายกิ่ง เนื้อใบหนา โคนใบเบี้ยวปลายใบค่อนข้างสอบ ขอบใบหยักถี่และมักเป็นคลื่นเว้าแหว่ง ท้องใบมีขนสากหรือนุ่มหนาและมีสีขาวมากกว่าหลังใบ

ต้นเหลี่ยม
ต้นเหลี่ยม ไม้ยืนต้น เปลือกสีน้ำตาล

ประโยชน์ของต้นเหลี่ยม

  • ผลสดมีรสฝาดเปรี้ยวใช้รับประทานได้ มะกอกเกลื้อนจัดเป็นพืชป่าเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ประชาชนสามารถเก็บผลมาขายได้ โดยการนำผลมาดองและแช่อิ่มแทนลูกหนำเลี้ยบรับประทานหรือจะใช้ผลแก่รับประทานเป็นผักร่วมกับน้ำพริกก็ได้
  • เนื้อในเมล็ดสีขาวมีรสมัน ใช้รับประทานได้
  • ยางสดใช้เป็นเครื่องหอม
  • เนื้อไม้สามารถนำมาใช้ทำโครงสร้างต่าง ๆ ของบ้านได้ เช่น หน้าต่าง ประตู กระดาน พื้น ฝา เครื่องมือเครื่องใช้ภายในร่ม ทำก้านและกลัดไม้ขีดไฟ ทำพิณ ฯลฯ (ในปัจจุบันไม้มะกอกเกลื้อนจัดเป็นไม้หวงห้ามธรรมดา ประเภท ก.
  • ต้นมะกอกเกลื้อนเป็นไม้โตเร็ว จึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้เบิกนำในการปลูกป่า เนื่องจากเป็นไม้เนื้ออ่อน กิ่งหักง่าย และก่อให้เกิดโพรงเมื่อฝนตกลงมา ทำให้น้ำฝนมาขังอยู่ในโพรงตลอดปี ชาวอีสานจะเรียกโพรงนี้ว่า “สร้างนก” ซึ่งหมายถึงแอ่งน้ำสำหรับนก ที่ทำให้นกมีน้ำกินตลอดทั้งปี นอกจากนี้หมอยาบางท่านยังใช้น้ำที่ได้จาก “สร้างนก” ไปทำเป็นน้ำกระสายยาอีกด้วย
ใบต้นเหลี่ยม
ใบต้นเหลี่ยม เนื้อใบค่อนข้างหนา โคนใบเบี้ยวปลายใบค่อนข้างสอบ ขอบใบหยักถี่

สรรพคุณทางยาของต้นเหลี่ยม

  • แก่น แก้โลหิตระดูพิการ แก้ประดง
  • ยาง ทาแก้ผื่นคัน เป็นเครื่องหอม
  • ผล แก้ไอ ขับเสมหะ
  • เนื้อในเมล็ด สีขาวรับประทานได้ มีรสมัน
  • แก่น แก้โลหิตระดูพิการ แก้ประดง
ผลต้นเหลี่ยม
ผลต้นเหลี่ยม ผลรูปไข่ ผลดิบสีเขียว ผลแก่สีดำ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10216&SystemType=BEDO
http://greenarea.deqp.go.th
https://www.flickr.com

Add a Comment