การปลูกต้นไม้แดง ไม้ต้นขนาดใหญ่ พืชเศรษฐกิจ

ต้นไม้แดง

ต้นแดง เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 ม. มีขนตามกิ่งอ่อน แผ่นใบด้านล่าง และก้านช่อดอก ำต้นแดงค่อนข้างเปลาตรงหรือเป็นปุ่มปม ลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดรูปทรงกลมหรือเก้งก้างไม่ค่อยแน่นอน มีสีเขียวอมแดง เปลือกต้นเรียบสีเทาอมแดง มีตกสะเก็ดออกเป็นแผ่นกลมบาง ๆ รอบลำต้น และเมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชันที่มีสีแดง ส่วนยอดอ่อนมีขนสีเหลืองปกคลุมอยู่

ใบ ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ใบแก่ไม่มีขนปกคลุม หรืออาจจะมีขนประปรายด้านท้องใบเล็กน้อย

ดอก ดอกสีเหลือง ขนาดเล็ก ขึ้นอัดกันแน่นบนช่อกลมเดี่ยว ๆ หรือแตกกิ่งก้าน หรือขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ

ผล  ผลเป็นฝักโค้งคล้ายบูมเมอแรง แห้งอ้าออก

ต้นไม้แดง
ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตรง
ลำต้นไม้แดง
เปลือกสีเทาอมแดง

การปลูกต้นไม้แดง

การเพาะเมล็ด

การปลูกต้นไม้แดงควรทำในต้นฤดูฝน ซึ่งอยู่ระหว่างเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม  โดยต้องแน่ใจว่ามีผนตกสม่ำเสมอพอเพียงแก่การเจริญเติบโตของกล้าไม้ และความชื้นในดินเพียงพอให้รากไม้แดงมีความแข็งแรงที่จะชอนไชลงไปในระดับลึกได้

ก่อนจะทำการย้ายปลูกประมาณ 1 เดือน ควรย้ายกล้าไม้แดงไปในพื้นที่โล่งแจ้งให้กล้าไม้ได้รับแสงเต็มที่เพื่อทำให้กล้ามีความแข็งแรงก่อนปลูกย้าย

กำหนดระยะปลูก ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการปลูกและลักษณะการแข่งขันของพืชในพื้นที่ เช่น 2×4, 4×4, และ 2×8 เมตร ถ้าแรงงานในการกำจัดวัชพืชมีน้อยก็ควรใช้ระยะปลูกแคบลง หลังกตากการปลูก 1-2 เดือน ควรทำการปลูกซ่อมต้นไม้ที่ตาย

ไม้แดงเป็นพันธุ์ไม้ที่เหมหาะสมต่อการปลูกในระบบวนเกษตร เพราะเป็นพันธุ์ไม้ที่ทิ้งใบ เศษซากไม่เป็นพิษและเป็นพืชตระกูลถั่ว การปลูกควบกับพืชเกษตรนั้น ไม้แดงจะมีการเจริญเติบโตช้า พืชเกษตรจะได้รับแสงเต็มที่

การบำรุงรักษาต้นไม้แดง

  1. การใส่ปุ๋ย อาจจำเป็นในช่วง 3 ปีแรก เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้แข่งขันกับพืชอื่นๆ โดยการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15  1 ครั้ง ประมาณ 50 กรัม/ต้น รอบโคนต้น
  2. การกำจัดวัชพืชในช่วง 3 ปีแรก ควรกำจัดวัชพืชอย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี ช่วงต้นฤดูในเดือน พฤษภาคม กลางฤดูฝยเดือน กรกฎาคม และปลายฤดูฝนเดือนกันยายน หลังจากนั้นก็ควรกำจัดวัชพืชปีละครั้ง โดยการถางรอบโคนต้นรัศมี 50 เซนติเมตร หรือถางเป็นช่องในแต่ละแพว
  3. การลิดกิ่ง หลังจากต้นไม้แดงได้ขนาด เช่น อายุประมาณ 10 ปี การลิดกิ่งมีส่วนช่วยให้ต้นไม้มีลักษณะเป็นเปลาตรง แต่อย่าลิดกิ่งมากเกินไป เพราะจะทำให้ลำต้นโค้งงอ การเจริญเติบโตของต้นไม้ลดลง และเป็นอันตรายจากโรค
  4. การตัดสางขยายระยะ เป็นสิ่งจำเป็น ถ้าหากแปลงปลูกป่ามีระยะปลูกถี่ เช่น 2×4 เมตร ควรกระทำเมื่อเรือนยอดของต้นไม้เริ่มชิดติดกัน
  5. การทำแนวกันไฟ เป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการปลูกป่าเศรษฐกิจไม้โตช้า ในช่วงฤดูแล้วควารมีการตรวจการณ์เตรียมพร้อมสำหรับการดับไฟ และจัดเวรยามดูแลในเวลากลางคืน
ดอกต้นแดง
ดอกต้นแดง ดอกสีเหลือง อัดกันแน่นบนช่อกลมเดี่ยว

การแปรรูปของต้นไม้แดง

การใช้เนื้อไม้ในเชิงอุตสาหกรรมป่าไม้ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เนื้อไมีสีแดงเรื่อ ๆ หรือสีน้ำตาลอมแดง เสี้ยนเป็นลูกคลื่น เป็นพืชเศรษฐกิจ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9258&SystemType=BEDO
https:// www.forest.go.th
https://www.flickr.com

Add a Comment