ต้นไม้แดง ไม้ต้นขนาดใหญ่ เปลือกและแก่นใช้บำรุงหัวใจ

ต้นไม้แดง

ชื่ออื่นๆ : คว้าย” (เชียงใหม่, กาญจนบุรี), “ไคว” (แพร่ แม่ฮ่องสอน) “จะลาน, จาลาน, ตะกร้อม, สะกรอม” (จันทบุรี), “ปราน” (สุรินทร์) เป็นต้น

ต้นกำเนิด : ขึ้นในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าสัก

ชื่อสามัญ : ต้นไม้แดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylia xylocarpa

ชื่อวงศ์ : Fabaceae

ลักษณะของต้นไม้แดง

เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร (สูงสุด 37 เมตร) ลำต้นค่อนข้างเปล่า ตรง หรือเป็นปุ่มปม เรือนยอดรูปทรงกลม หรือเก้งก้าง ไม่ค่อยแน่นอน สีเขียวอมแดง เปลือกเรียบสีเทาอมแดง ตกสะเก็ดออกเป็นแผ่นกลมบาง ๆ รอบลำต้น เมื่อสับเปลือกทิ้งไว้จะได้ชันสีแดง ยอดอ่อนมีขนสีเหลืองปกคลุม ใบเป็นช่อแบบขนนกสองชั้น ก้านใบยาว 2–7 เซนติเมตร ช่อใบยาว 10–22 เซนติเมตร แต่ละช่อมีใบย่อย 4–5 คู่ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปขอบขนาน แผ่นใบมักจะเบี้ยว มีขนาดไม่เท่ากัน กว้าง 3–7 เซนติเมตร ยาว 7–20 เซนติเมตร ปลายใบแหลมมน ฐานใบมักจะเบี้ยว ใบแก่ไม่มีขนปกคลุม หรืออาจจะมีขนประปรายด้านท้องใบเล็กน้อย ก้านใบย่อยยาว 2–4 มิลลิเมตร ดอกสีเหลือง ขนาดเล็ก ขึ้นอัดกันแน่นบนช่อกลมเดี่ยว ๆ หรือแตกกิ่งก้าน หรือขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ละช่อประมาณ 1.4 เซนติเมตร ก้านช่อดอกยาว 2–5 เซนติเมตร มีขนปกคลุมประปราย กลีบรองกลีบดอกเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆัง ตรงปลายแยกออกเป็น 5 กลีบ มีขนสีเหลืองปกคลุม กลีบดอก 5 กลีบติดกันเล็กน้อยที่บริเวณฐาน เกสรตัวผู้มี 10 อัน

ต้นไม้แดง
ต้นขนาดใหญ่ ลำต้นตรง
ลำต้นไม้แดง
เปลือกสีเทาอมแดง

การขยายพันธุ์ของต้นไม้แดง

ใช้เมล็ด/ใส่ถุงดำ

ธาตุอาหารหลักที่ต้นไม้แดงต้องการ

ประโยชน์ของต้นไม้แดง

ใช้ทำบ้าน
เป็นพืชเศรษฐกิจ

สรรพคุณทางยาของต้นไม้แดง

เปลือกและแก่นใช้บำรุงหัวใจ แก้ไข้ แก้ช้ำใน

คุณค่าทางโภชนาการของต้นไม้แดง

การแปรรูปของต้นไม้แดง

แดง เป็นไม้ที่ใช้ประโยชน์ ด้วยการใช้เนื้อไม้ในเชิงอุตสาหกรรมป่าไม้ ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ต่าง ๆ เนื้อไมีสีแดงเรื่อ ๆ หรือสีน้ำตาลอมแดง เสี้ยนเป็นลูกคลื่น หรือมักสน เนื้อละเอียดพอประมาณ มีความแข็งแรง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9258&SystemType=BEDO
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89)

Add a Comment