หนาดคำ ทั้งต้นต้มอาบหรือต้มรมหลัง คลอด แก้ปวดเมื่อย แก้วิงเวียนศีรษะ ต้มดื่มบำรุงเลือด

หนาดคำ

ชื่ออื่นๆ : เขืองแพงม้า หนาดดอย (ภาคเหนือ), พอปัวล่ะ ห่อเปรื่อะ ห่อเผื่อะ (กะเหรี่ยงเชียงใหม่)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Inula cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) DC.

ชื่อวงศ์ :  Asteraceae

ลักษณะของหนาดคำ

ต้น เป็นพืชล้มลุก ลำต้นและกิ่งก้านมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองปกคลุม   

ใบ เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมใบหอกถึงรูปรีแกมขอบขนาน ยาว 5-20 เซนติเมตร ผิวใบด้านบนมีขนเหนียวติดมือ ใต้ใบมีขนยาวสีเทาเงินหนาแน่น ออกดอกเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์

ดอก  เป็นช่อใหญ่ ช่อดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยสีเหลืองเป็นกระจุกแน่น รองรับด้วยใบประดับ 2-3 ชั้น สีเขียวอ่อน

ผล  รูปขอบขนานแคบ มีขนยาวสีเทาและมีขนยาวสีขาวที่ปลาย

หนาดคำ
หนาดคำ ดอกย่อยสีเหลืองเป็นกระจุกแน่น

การขยายพันธุ์ของหนาดคำ

พบตามทุ่งหญ้าและป่าโปร่ง บนเขาสูงทางภาคเหนือและภาคอิสานระดับความสูง 800-1000 เมตร

ธาตุอาหารหลักที่หนาดคำต้องการ

ประโยชน์ของหนาดคำ

ใช้เป็นอาหารสัตว์พวกเคี้ยวเอื้องได้ดี

สรรพคุณทางยาของหนาดคำ

  • รากฝนน้ำกินแก้แพ้อาหาร ผื่นคัน
  • ใบ ต้มน้ำดื่มช่วยย่อยอาหาร
  • ทั้งต้น ต้มอาบหรือต้มรมหลัง คลอด แก้ปวดเมื่อย แก้วิงเวียนศีรษะ ต้มดื่มบำรุงเลือด
  • ชาวเขาใช้ต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงและช่วยให้คลอดบุตรง่าย

คุณค่าทางโภชนาการของหนาดคำ

การแปรรูปของหนาดคำ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=12117&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment