อยากปลูกกล้วยให้ได้ผลดี มีขายทั้งปีควรปลูกกล้วยฤดูกาลไหนดี ?

อยากปลูกกล้วยให้ได้ผลดี มีขายทั้งปีควรปลูกกล้วยฤดูกาลไหนดี ?

อยากปลูกกล้วยให้ได้ผลดี มีขายทั้งปีควรปลูกล้วยฤดูกาลไหนดี ?
ปลูกกล้วยหอมช่วงไหนดี

     จะรู้ได้อย่างไรว่าควรปลูกกล้วยฤดูกาลไหนดี? หลายๆคนคงสงสัยกันใช่ไหมค่ะว่าการปลูกกล้วยให้ได้ผลดีมีขายทั้งปีได้นั้น ควรจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการปลูกก็คือ ช่วงต้นฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งดินมีความชุ่มชื้นในช่วงฤดูฝนเหมาะสําหรับการเจริญเติบโตทางลำต้นและออกปลีจนสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตของกล้วยได้

ฤดูกาลที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วย

1. ฤดูและช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยไข่ ควรได้ผลผลิตที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงสารทไทย ไหว้พระจันทร์ชาวสวนส่วนใหญ่จะเริ่มปลูกในเดือน เมษายน-พฤษภาคมซึ่งจะทําให้สามารถเกบเกี่ยวกล้วยได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม
2. ฤดูและช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยหอม การปลูกกล้วยเป็นการค้าสําหรับตลาดภายในประเทศก็เช่นเดียวกันกับกล้วยไข่แต่สําหรับการผลิตเพื่อการส่งออกนั่น จะทําการผลิตในลักษณะรวมกลุ่มใหญ่ เพื่อผลิตส่งให้ตลาดผู้ส่งออกอย่างต่อเนื่องและผลิตให้สามารถเก็บเกี่ยวตามตลาดส่งออก

เกษตรตำบล ศูนย์รวมความรู้การเกษตร ปลูกได้ ขายเป็น เน้นเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีเกษตร กับกล้วย

รูปภาพจาก : pixabay.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

Add a Comment