ปอเจี๋ยน ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ มีมือเกาะ ขึ้นพาดพันตามเรือนยอดของต้นไม้ไปได้ไกล

ปอเจี๋ยน

ชื่ออื่นๆ : ปอบุ้ง (เชียงใหม่) เสียวเครือ เสี้ยวเตี้ย เสี้ยวส้ม (ตะวันออกเฉียงเหนือ) แสลงพัน (ชลบุรี)

ต้นกำเนิด : พบทางภาคเหนือที่ลำปาง ภาคตะวันออกที่นครราชสีมา และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ขึ้นตามชายป่าดิบแล้ง หรือเขาหินปูนเตี้ย

ชื่อสามัญ : Baker

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia bracteata

ชื่อวงศ์ : Leguminosae-Caesalpinoide

ลักษณะของปอเจี๋ยน

ลักษณะ : ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ มีมือเกาะ ขึ้นพาดพันตามเรือนยอดของต้นไม้ไปได้ไกล เถาแก่แข็งเหนียว แบน โค้งไปมาเป็นลอนสม่ำเสมอลักษณะเป็นขั้นๆ คล้ายบันได

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปพัด ใบที่ส่วนปลายเว้าลึกลงมาค่อนใบแผ่นใบมีลักษณะเป็น 2 แฉก

ดอก  ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง มีขนประปราย แตกแขนงน้อย แต่ละแขนงมีดอกเล็กจำนวนมาก กลีบเลี้ยง 5 กลีบ ติดกันคล้ายรูปถ้วย กลีบดอก 5 กลีบ สีเขียวอ่อนแกมเหลือง แยกกัน

ผล ฝักแบน รูปรีหรือรูปไข่แกมรี ฝักแก่สีน้ำตาลแดง ปลายมน มีติ่งแหลมสั้นๆ

ปอเจี๋ยน
ปอเจี๋ยน ไม้เถาขึ้นพาดพันตามต้นไม้

การขยายพันธุ์ของปอเจี๋ยน

ใช้กิ่ง/ลำต้น

ธาตุอาหารหลักที่ปอเจี๋ยนต้องการ

ประโยชน์ของปอเจี๋ยน

  • เถาต้มหรือตำกินแก้พิษทั้งปวง เผาแช่น้ำเป็นด่างดื่มขับปัสสาวะ
  • ใบ ตำผสมกับดินประสิวและดินสอพองพอก แก้ปวดฝี ถอนพิษ
  • ดอก สมานลำไส้ ราก แก้ร้อนในกระหายน้ำ
  • เมล็ด ถ่ายพยาธิ แก้ร้อนใน ขับเหงื่อ แก้ไข้ แก้พิษฝี
ดอกปอเจี๋ยน
ดอกปอเจี๋ยน ดอกสีเขียวอ่อนแกมเหลือง

สรรพคุณทางยาของปอเจี๋ยน

คุณค่าทางโภชนาการของปอเจี๋ยน

การแปรรูปของปอเจี๋ยน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9808&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment