ปาล์มหางกระรอก ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามอาคารหรือปลูกไว้เพื่อความร่มเงา

ปาล์มหางกระรอก

ชื่ออื่นๆ : ปาล์มหางหมาจิ้งจอก, ปาล์มหางหมาป่า, ปาล์มหางกระรอก

ต้นกำเนิด : ออสเตรเลีย

ชื่อสามัญ : Foxtail palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wodyetia bifurcata A.K. Irvine

ชื่อวงศ์ : Palmae

ลักษณะของปาล์มหางกระรอก

ต้น ลำต้นเดี่ยว เรือนยอดรูปร่ม สูง 5.95 เมตร กว้าง 12.2 เมตร ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้ ลำต้นสีน้ำตาล แตกเป็นเส้น ไม่มียาง

ใบ ก้านใบยาว และมีใบย่อยเรียงรายจำนวนมาก ใบอ่อนเป็นก้านยาวชูขึ้นไปบนยอด แล้วคลี่ขยายออกมาออกมา จำแนกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ ใบรูปขนนก และใบรูปพัด หรือฝ่ามือ ใบรูปขนนก มีก้านใบเป็นแกนกลาง และมีใบย่อยเรียงสองข้าง ที่เห็นชัดก็ได้แก่ มะพร้าว หมาก ปาล์มขวด นอกจากนี้ยังมีใบของเต่าร้าง ที่เป็นรูปขนนกสองชั้น และใบปาล์มหางกระรอก เป็นใบพวง

ดอก ดอกขนาดเล็ก และแข็ง ดอกของปาล์มประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ เกสรตัวผู้ 3-6 อัน หรือมากกว่า เกสรตัวเมียมีรังไข่ 1-3 อัน ดอกของปาล์ม ออกเป็นช่อเป็นพวง ช่อ

ผล ผลของปาล์มส่วนใหญ่มีความคล้ายกัน บางชนิดก็มีผลเล็กมาก ออกเป็นช่อ เป็นทะลายเช่นเดียวกับหมากและมะพร้าว ส่วนเปลือกของผลระกำและสละนั้นบางมาก เปลือกนอกของปาล์มหลายชนิดเป็นเส้นใยเกาะตัวหนาแน่น ผลปาล์มส่วนใหญ่เหมาะแก่การแพร่พันธุ์เป็นอย่างยิ่ง หลายชนิดมีเปลือกนอกที่เบา มีเส้นใยเกาะหนา ลอยน้ำได้ บางชนิดมีเปลือกบาง เป็นอาหารของสัตว์ป่า เมื่อคายหรือขับถ่ายเมล็ดออก ก็จะงอกงามได้ต่อไป ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงส้ม ผลกลมรี ผลสดมีเนื้อเมล็ดเดียว

ต้นปาล์มหางกระรอก
ต้นปาล์มหางกระรอก ลำต้นเดี่ยว เรือนยอดรูปร่ม

การขยายพันธุ์ของปาล์มหางกระรอก

การเพาะเมล็ด, การแยกหน่อ

ธาตุอาหารหลักที่ปาล์มหางกระรอกต้องการ

ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด เป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัด

ประโยชน์ของปาล์มหางกระรอก

  • ผลกินได้ เนื้อหุ้มเมล็ดกินได้นำมาเชื่อมน้ำตาล
  • ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับตามอาคาร สถานที่ต่างๆเพื่อเพิ่มความสวยงามหรือปลูกไว้เพื่อความร่มเงา
ผลปาล์มหางกระรอก
ผลปาล์มหางกระรอก ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงส้ม ผลกลมรี

สรรพคุณทางยาของปาล์มหางกระรอก

คุณค่าทางโภชนาการของปาล์มหางกระรอก

การแปรรูปของปาล์มหางกระรอก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11264&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment