ป่านศรนารายณ์ ไม้อวบน้ำ ลำต้นสั้น หนา แตกกอเป็นพุ่มกลม

ป่านศรนารายณ์

ชื่ออื่นๆ :

ต้นกำเนิด : อเมริกากลาง

ชื่อสามัญ : Caribbean agave

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Agave sisalana Perrine

ชื่อวงศ์ : AGAVACEAE

ลักษณะของป่านศรนารายณ์

ลำต้น ไม้อวบน้ำ ลำต้นสั้น หนา มีปล้องถี่ สูง 0.4–2.0 เมตร แตกกอเป็นพุ่มกลม ใบเดี่ยว เวียนรอบลำต้นอย่างหนาแน่น รูปแคบเรียวยาว สีเขียวเข้ม มีไขคลุมตลอดใบ ปลายมีหนามแข็งสีดำ แผ่นใบหนา อาจยาวได้ถึง 1-1.5 เมตร ดอก ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว 4-6 เมตร กลีบรวมเป็นหลอดสั้น ปลายกลีบแยกออกเป็น 5 แฉก สีเขียวอ่อน เกสรเพศผู้ 6 เกสร

ป่านศรนารายณ์
ป่านศรนารายณ์ ใบ สีเขียวเข้ม มีไขคลุมตลอดใบ ปลายมีหนามแข็งสีดำ

การขยายพันธุ์ของป่านศรนารายณ์

เพาะเมล็ด แยกหน่อ

ธาตุอาหารหลักที่ป่านศรนารายณ์ต้องการ

ประโยชน์ของป่านศรนารายณ์

ปลูกเป็นไม้ประดับ เส้นใยจากใบนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม ทำเชือกในการเกษตร การเดินเรือ เชือกห่อ ของ ทำเสื่อ กระเป๋าถือ หมวก สามารถแปรรูปเป็นเครื่องดื่มได้

สรรพคุณทางยาของป่านศรนารายณ์

คุณค่าทางโภชนาการของป่านศรนารายณ์

การแปรรูปของป่านศรนารายณ์

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9951&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

One Comment

Add a Comment