ผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ วัชพืชน้ำ พืชน้ำล้มลุก นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์

ผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ วัชพืชน้ำ พืชน้ำล้มลุก นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์

ชื่ออื่นๆ : ผักปอด, สวะ, ผักโรค, ผักตบชวา, ผักยะวา, ผักอีโยก, ผักป่อง

ต้นกำเนิด : ทวีปอเมริกาใต้

ชื่อสามัญ : ผักตบชวา Water hyacinth, Floating water hyacinth

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eichornia crassipes (Mart.) Solms

ชื่อวงศ์ : Pontederiaceae

ชื่อภาษาอังกฤษ : Water hyacinth

ผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ วัชพืชน้ำ พืชน้ำล้มลุก นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์
ดอกผักตบชวา

ลักษณะของผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ

ผักตบชวามีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยไปตามน้ำ มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแล้วเจริญเป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ถ้าน้ำตื้นก็จะหยั่งรากลงดิน ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้ำตรงกลางพองออกภายในเป็นช่องอากาศคล้ายฟองน้ำช่วยให้ลอยน้ำได้ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่น ๆ และมีจุดเหลืองที่กลางกลีบ

ผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ วัชพืชน้ำ พืชน้ำล้มลุก นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์
ผักตบชวา

การขยายพันธุ์ของผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ

ใช้เมล็ด/ขยายพันธ์ด้วยมล็ด และไหล
ผักตบชวา 1 ต้น สามารถให้เมล็ดได้ถึง 5,000 เมล็ด เมล็ดผักตบชวาเมื่ออยู่ในแหล่งน้ำจะมีชีวิตได้นานถึง 15 ปี ผักตบชวาสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการแตกหน่อ ผักตบชวา 2 ต้น สามารถแตกใบและเจริญเติบโตเป็นต้นได้ถึง 30 ต้น ภายในเวลา 20 วัน หรือเพิ่มน้ำหนักขึ้น 1 เท่าตัว ภายใน 10 วัน สามารถขยายตัวครอบคลุมผิวน้ำได้อัตราร้อยละ 8 ต่อวัน ถ้าเริ่มปล่อยผักตบชวาในแหล่งน้ำเพียง 10 ต้นจะสามารถแพร่กระจายเพิ่มปริมาณเป็น 1 ล้านต้น ภายในระยะเวลา 1 ปี ผักตบชวาได้แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในแถบที่ราบลุ่มภาคกลางโดยเฉพาะในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน เนื่องจากการเกิดมลภาวะจากการเกษตรกรรม น้ำเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม ตลอดจนน้ำทิ้งจากบ่อปลา และฟาร์มสุกร ทำให้ในน้ำมีธาตุอาหารพืชสูง ทำให้ผักตบชวาเติบโตและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จากการศึกษาพบว่าเฉพาะในบริเวณน้ำท่าจีนจะมีผักตบชวาไหลลงสู่อ่าวไทย คิดเป็นน้ำหนักสดประมาณวันละ 2,000 ตัน ผลกระทบจากการแพร่กระจายของผักตบชวาในแหล่งน้ำและแม่น้ำต่างๆ ทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ วัชพืชน้ำ พืชน้ำล้มลุก นิยมใช้เป็นอาหารสัตว์
ใบผักตบชวา

ธาตุอาหารหลักที่ผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะต้องการ

ประโยชน์ของผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ

เป็นอาหารสัตว์ อาทิ หมู เป็ด ไก่
กอผักตบช่วยเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และก้านผักตบชวา (ต้น) นำมาตากแห้ง นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการจักสาน และเครื่องเรือน อาทิ ตระกร้า กระเป๋า เก้าอี้รับแขก เป็นต้น
ใช้เป็นวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง เพาะชำต้นไม้ ใช้ผลิตก๊าชชีวภาพ

สรรพคุณทางยาของผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ

ใช้ทั้งต้น รสจืด แก้พิษในร่างกาย ขับลม ตำพอกแก้แผลอักเสบ ช่วยระบายความร้อนในร่างกาย

คุณค่าทางโภชนาการของผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ

การแปรรูปของผักตบชวา ผักปอด ผักป่อง สวะ

ผักตบชวามาแปรรูปเป็นกระเป๋า หรือ นำไปแปรรูปเป็นปุ่ญหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ก็ดี หรือแม้แต่อาหารสัตว์จากผักตบชวา

เกษตรตำบล ศูนย์รวมความรู้การเกษตร ปลูกได้ ขายเป็น เน้นเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีเกษตร กับผักตบชวา

References : www.bedo.or.th

ภาพประกอบ : www.aquarius-systems.com, pixabay.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย :  เกษตรตำบล.คอม

4 Comments

Add a Comment