ผักเป็ดไทย ยอดและใบสามารถนำมาประกอบอาหารได้ ลำต้นและใบ แก้พิษงู

ผักเป็ดไทย

ชื่ออื่นๆ : ผักเป็ดแดง ผักเป็ดขาว (ภาคกลาง), ผักเปี๋ยวแดง (ภาคเหนือ), ผักเป็ด ผักเป็ดไทย (ไทย), ผักหอม บะอุ่ม บ่ะดิเยี่ยน (ลั้วะ)

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : mukunuwenna

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ahernanthera sessilis DC.

ชื่อวงศ์ : Amaranthaceae

ลักษณะของผักเป็ดไทย

ต้น เป็นพรรณไม้ล้มลุกลำต้นตั้งตรง หรืออาจจะเลื้อยแล้วแต่สภาพแวดล้อม ตามข้อของต้น
จะ มีรากขึ้น ลำต้นสูงประมาณ 0.5-3 ฟุต มีทั้งสีแดง สีขาวอมเขียว
ใบ ออกเป็นใบเดี่ยวจะออกตามข้อของต้น ซึ่งลักษณะของใบและขนาดของใบนั้น จะไม่เหมือน
กันและ ไม่เท่ากัน มันจะขึ้นอยู่กับสภาพดินด้วย จะมีทั้งแบบใบแคบยาวเรียวแหลม ปลายแหลม
ปลายมน และไข่กลับ ถ้าดินที่ปลูกแห้งแล้งใบจะเล็ก ถ้าแฉะใบก็จะใหญ่สมบูรณ์ ใบมีสีเขียว ก้านใบ
สั้นมาก ประมาณ 1-5 มม.
ดอก ออกเป็นช่อกลมๆ อยู่ตามง่ามใบ ช่อดอกยาว 0.5-1 ซม. ไม่มีก้านดอกแต่เมื่อดอกร่วงโรย
ไปจะดูเหมือนกับมีก้านดอก ดอกสีขาวหรือม่วงแดงมี 5 กลีบ ในแต่ละดอกมีใบประดับเป็นเยื่อบางๆ
สีขาว 2 อัน
ผล ผลมีรูปร่างคล้ายรูปไต แต่มีขนาดเล็กมากกว้าง 2 มม. ยาว 3 มม. ซึ่งผลนี้จะร่วงโรยพร้อม
กับกลีบดอก

ผักเป็ดไทย
ใบแคบ ยาว เรียวแหลม ปลายแหลม ปลายมน หรือเป็นรูปไข่ ขึ้นตามพื้นดิน

การขยายพันธุ์ของผักเป็ดไทย

ใช้กิ่ง/ลำต้น/-

ธาตุอาหารหลักที่ผักเป็ดไทยต้องการ

ประโยชน์ของผักเป็ดไทย

ยอดและใบสามารถนำมาประกอบอาหารได้
สรรพคุณ ลำต้นและใบ แก้พิษงู ทั้ง ๕ แก้ไข้ ขับน้ำนม พอกแผล ฟอกโลหิต แก้ประจำเดือนขัดข้อง บำรุงโลหิต แก้ปวดเอว แก้ท้องเสีย รักษาโรคบิด แก้ท้องร่วง เป็นยาลดไข้

สรรพคุณทางยาของผักเป็ดไทย

คุณค่าทางโภชนาการของผักเป็ดไทย

การแปรรูปของผักเป็ดไทย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11800&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment