ต้นแส้ม้า ใบโค้งงอลง เวลาใบดกจะแพร่กระจาย คล้ายน้ำพุหรือแส้ม้า

ต้นแส้ม้า

ชื่ออื่นๆ : ต้นหัวโต  แซ่หางม้า

ต้นกำเนิด : ทวีปอเมริกากลาง แถวเม็กซิโก และรัฐแท็กซัส ในสหรัสอเมริกา

ชื่อสามัญ : Nolina / Beaucarnea / Elephant foot tree / Ponytail palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nolina recurvata Hemsl.

ชื่อวงศ์ : NOLINACEAE (AGAVACEAE)

ลักษณะของต้นแส้ม้า

แซ่ม้าหัวโต หรือ หัวโตแซ่ม้า หรือ แซ่หางม้า (Nolina recurvata )เป็นต้นไม้ที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนน้ำพุ  ใบเป็นสีเขียวเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับซ้อน กันรอบลำต้นบริเวณปลายยอดรอบทุกทิศทาง ใบเป็นรูปแถบยาว ปลายเรียวแหลม สามารถยาวได้เกินกว่า 1 เมตร โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น ผิวใบเรียบ สีของใบเป็น 2 สี คือ สีเขียวสลับสีขาว หรือสีเหลืองอ่อน ใบโค้งงอลง เวลามีใบดกจะแผ่กระจายคล้ายน้ำพุ หรือเหมือนแส้ม้า จึงถูกเรียกตามลักษณะของใบว่า ต้น “แส้ม้าใบด่าง” หรือต้น “หัวโตใบด่าง”  ต้นแซ่ม้าหัวโตมีการสะสมอาหารไว้ในหัว ไม่ต้องการน้ำมาก

ต้นแส้ม้า
ต้นแส้ม้า ผิวใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม ใบกระจายคล้ายน้ำพุหรือแส้ม้า

การขยายพันธุ์ของต้นแส้ม้า

เพาะเมล็ด, ตอนกิ่ง  หากปลูกในกระถางก็พอจะควบคุมความสูงของลำต้นได้ แต่ถ้าหากลงดิน ต้นจะสูงได้อีก

ธาตุอาหารหลักที่ต้นแส้ม้าต้องการ

ประโยชน์ของต้นแส้ม้า

ไม้มงคล ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับลงกระถาง  นิยมปลูกเฉพาะกลุ่ม ไม่แพร่หลายแบบกว้างขวาง เพราะเป็นไม้โตช้า

สรรพคุณทางยาของต้นแส้ม้า

คุณค่าทางโภชนาการต้นแส้ม้า

การแปรรูปของต้นแส้ม้า

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11683&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment