ผักแว่นโคก ลำต้นมีขนสั้นปกคลุมหนาแน่น เป็นพืชอาหารสัตว์ โค กระบือ

ผักแว่นโคก

ชื่ออื่นๆ : ผักแว่นโคก หญ้าตานทราย หญ้าตานหอย

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : เกล็ดหอย flowered beggarweed

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Desmodium triflorum (L.) DC.

ชื่อวงศ์ : Papilionoideae

ลักษณะของผักแว่นโคก

ลักษณะทั่วไป : เป็นพืชล้มลุกทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน สูง 4.5-12.5 เซนติเมตร ลำต้นมีขนสั้นๆละเอียดปกคลุมหนาแน่น
เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น 0.6-1.1 มิลลิเมตร ใบประกอบแบบขนนกมีใบย่อย 3 ใบ (trifoliate) ใบคล้ายรูปหัวใจกลับ ปลายใบเว้าตื้น หน้าใบไม่มีขน หลังใบมีขนน้อยถึงน้อยมาก ลำต้นมีขนสั้นๆปกคลุมหนาแน่น ขอบใบเรียบ (entire) ออกดอกที่ปลายยอดและตามซอกใบ กลีบดอกสีม่วงสดหรือสีม่วงบานเย็น ช่อดอกยาว 0.5 – 2.5 เซนติเมตร มีดอกย่อย 2-6 ดอก ฝักคอดเป็นข้อๆ
1 – 6 ข้อ ออกดอกติดเมล็ดตลอดทั้งปี

ผักแว่นโคก
ผักแว่นโคก ใบคล้ายรูปหัวใจกลับ หลังใบมีขน กลีบดอกสีม่วง

การขยายพันธุ์ของผักแว่นโคก

ใช้เมล็ด/ออกดอกติดเมล็ดตลอดทั้งปี

ธาตุอาหารหลักที่ผักแว่นโคกต้องการ

ประโยชน์ของผักแว่นโคก

อาหารสัตว์ โค-กระบือ

สรรพคุณทางยาของผักแว่นโคก

คุณค่าทางโภชนาการของผักแว่นโคก

การแปรรูปของผักแว่นโคก

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11361&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment