ผักโขมไร้หนาม, ผักขม เป็นวัชพืชในนา ชอบขึ้นในสภาพไร่ ดินร่วน

ผักโขมไร้หนาม, ผักขม

ชื่ออื่นๆ : ผักโขม  ผักขม

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : slender amaranth

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus gracilis Desf.

ชื่อวงศ์ : https://ww

ลักษณะของผักโขมไร้หนาม, ผักขม

ลักษณะทั่วไป ลำต้นตั้งตรง บางส่วนอาจราบไปกับพื้น สูง 30 – 90 เซนติเมตร ชอบขึ้นในสภาพไร่ ดินร่วน ใบรูปร่างอ่อนนุ่ม ลำต้นอวบอ่อน เจริญเติบโตเร็วแตกกิ่งก้านออกด้านข้างมาก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ชอบขึ้นในนาหว่านข้าวแห้ง และนาหยอด เป็นพืชอายุปีเดียว เป็นวัชพืชในนา

ผักโขม
ลำต้นอวบอ่อน ตั้งตรง ดอกเป็นดอกช่อสีเขียว

การขยายพันธุ์ของผักโขมไร้หนาม, ผักขม

ใช้เมล็ด/-

ธาตุอาหารหลักที่ผักโขมไร้หนาม, ผักขมต้องการ

ประโยชน์ของผักโขมไร้หนาม, ผักขม

ทั้งต้น นำมาต้มหรือลวกให้สุกรับประทานเป็นผักจิ้มกับน้ำพริก หรือนำไปปรุงเป็นแกง

สรรพคุณทางยาของผักโขมไร้หนาม, ผักขม

วิธีกำจัดป้องกัน
เขตกรรม
1. เมื่อเริ่มมีฝนหรือจะเริ่มทำนา ควรรอให้ผักโขมไร้หนามงอกขึ้นมาพอสมควรก่อนแล้วจึงทำการไถดะ
2. หลังจากนั้นเว้นช่วงให้มีฝนตกและผักโขมไร้หนามงอกมาอีกแล้วจึงไถแปร
3. และหากจะคราดควรจะทิ้งให้ผักโขมไร้หนามงอกมาอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงหว่านข้าวแห้งและคราดกลบ
4.สำหรับนาหยอดหลังข้าวงอกให้กำจัดด้วยการใช้จอบถากก่อนที่ใบข้าวจะเจริญเติบโตยาวปกคลุมผิวดินจนหมดโดยทำ 2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 หลังข้าวงอก 2 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 หลังข้าวงอก 4 สัปดาห์

คุณค่าทางโภชนาการของผักโขมไร้หนาม, ผักขม

การแปรรูปของผักโขมไร้หนาม, ผักขม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11276&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment