พวงม่วง ชาทอง ใบ ผล มีสาร saponin และผลมีสาร narcotine alkaloids

พวงม่วง

ชื่ออื่นๆ : เครือ (แพร่), พวงม่วง, ฟองสมุทร, เทียนไข (กรุงเทพฯ), สาวบ่อลด (เชียงใหม่)

ต้นกำเนิด : ประเทศไทยพบขึ้นทั่วไป ในต่างประเทศทั่วไปในเขตร้อน

ชื่อสามัญ : เทียนทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Duranta drdcta L.

ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE

ลักษณะของพวงม่วง

ไม้พุ่มสูงประมาณ 3 เมตร ใบและดอกเด่นสะดุดตา ตอบสนองต่อแสงดีมาก นิยมปลูกเป็นไม้สวนกลางแจ้ง สามารถตัดแต่งเป็นรูปทรงที่ต้องการได้
ใบ : ใบออกเป็นคู่ตรงกันข้าม มีสีเหลือง
ดอก : ออกดอกเป็นช่อ ยอดกิ่ง ดอกมีลักษณะเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีม่วงชมพู
ประโยชน์ : นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ใช้ตกแต่งสวน หรือบริเวณที่ต้องการแนวเป็นรั้ว ใช้ปลูกร่วมกับไม้ชนิดอื่น ๆ ทำให้สนามหรือสวนดูสวยงาม เป็นสัดส่วน และ
มักนิยมปลูกเป็นไม้ถุง จำหน่ายได้ง่าย เป็นพืชที่ต้องการแสงมาก ชอบน้ำหรือความชื้นสูง

ส่วนที่เป็นพิษ ใบ ผล มีสาร saponin และผลมีสาร narcotine alkaloids

ต้นพวงม่วง
ไม้พุ่มเตี้ย กิ่งก้านออกหนาแน่น
ชาทอง พวงม่วง
ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีม่วง

การขยายพันธุ์ของพวงม่วง

ปักชำกิ่ง

ธาตุอาหารหลักที่พวงม่วงต้องการ

ประโยชน์ของพวงม่วง

นิยมปลูกเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ใช้ตกแต่งสวน ปลูกเป็นรั้วเพราะมีใบสีเหลืองอ่อน สวยงาม

เมล็ดพวงม่วง
ผลสีส้ม เป็นสารประกอบโปรตีนที่มีพิษ

สรรพคุณทางยาของพวงม่วง

ใบสดใช้ห้ามเลือด แก้ฝีฝักบัว แก้อักเสบบวมเป็นหนอง เมล็ดแห้งใช้ ชงน้ำรับประทานแก้ไข้มาลาเรีย แก้ช้ำใน

คุณค่าทางโภชนาการของพวงม่วง

การแปรรูปของพวงม่วง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9468&SystemType=BEDO
http://phayamengraischool.ac.th:81/pmr/botany/main/bota_school_detail.php?id_botany=00087
https://www.flickr.com
http://www.satitm.chula.ac.th/cudbiomap/plants_pages/theanyod.html
http://www.rspg.or.th/plants_data/use/toxic_32.htm

Add a Comment