พืชฤดูเดียว หญ้าหัวไม้ขีดไฟ เป็นพรรณไม้น้ำในตู้ปลา

หญ้าหัวไม้ขีดไฟ

ชื่ออื่นๆ : หญ้าหัวไม้ขีด

ต้นกำเนิด : ชอบขึ้นตามนาข้าวหรือทุ่งหญ้าที่มีน้ำขัง

ชื่อสามัญ :  Hairgrass

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Eriocaulon cinereum R.Br.

ชื่อวงศ์ : ERIOCAULACEAE

ลักษณะของหญ้าหัวไม้ขีดไฟ

หญ้าหัวไม้ขีด ( E. parvula ) เป็นพรรณไม้น้ำสกุลเดียวกับหญ้าผม ( Hairgrass ) ซึ่งลักษณะทั่วไปคล้ายคลึงกัน เป็นพืชน้ำล้มลุก พืชที่อยู่ในน้ำ มีอายุฤดูเดียว

ต้น  ลำต้นบนดินลักษณะคล้ายเส้นด้าย ลำต้นและใบคล้ายกก ขึ้นเป็นกอมีรากหยั่งดิน ยาวประมาณ 5-8 เซนติเมตร

ต้นหญ้าหัวไม้ขีดไฟ
ต้นหญ้าหัวไม้ขีดไฟ ลำต้นและใบคล้ายกก

ใบ  ใบเป็นใบเดี่ยว รูปเรียวยาวปลายแหลม ความยาวของใบ 2-8 เซนติเมตร กว้าง 0.1-0.2 เซนติเมตร โคนใบแผ่กว้างออกสลับถี่รอบโคนต้น 20-30 ใบ

ดอก  ออกดอกที่ปลายเป็นตุ่มคล้ายหัวไม้ขีด ดอกมีสีขาวขนาดเล็ก ออกเป็นกระจุกกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 05.10 เซนติเมตร ก้านช่อชูดอกตั้งตรง ยาว 10-30 เซนติเมตร ยาวเลยปลายใบขึ้นไป ภายในดอกมีเมล็ดขนาดเล็กสีน้ำตาล

ดอกหญ้าหัวไม้ขีดไฟ
ดอกหญ้าหัวไม้ขีดไฟ ดอกเป็นตุ่มคล้ายหัวไม้ขีด ดอกมีสีขาวขนาดเล็ก

การขยายพันธุ์ของหญ้าหัวไม้ขีดไฟ

ขยายพันธุ์แบบไม่ใช้เพศโดยนำต้นใหม่ที่แทงไหลมาจากโคนต้นมาปักใหม่ในที่ชื้นแฉะ หรือปักบริเวณใหม่ในตู้ปลา

ธาตุอาหารหลักที่หญ้าหัวไม้ขีดไฟต้องการ

ประโยชน์ของหญ้าหัวไม้ขีดไฟ

นิยมนำมาปลูกเป็นไม้น้ำหน้าตู้ปลาเลียนแบบทุ่งหญ้า

สรรพคุณของหญ้าหัวไม้ขีดไฟ

คุณค่าทางโภชนาการของหญ้าหัวไม้ขีดไฟ

การแปรรูปหญ้าหัวไม้ขีดไฟ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://fishmini.blogspot.com
ภาพประกอบ : FB หอพรรณไม้ Forest Herbarium – BKF

One Comment

Add a Comment