พืชวงศ์กลอย DIOSCOREACEAE มีเหง้าหรือหัวใต้ดิน

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์กลอย ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก ส่วนใหญ่เป็นเถาเลื้อย มีเหง้าใต้ดิน มักลงหัวหรือมีรากสะสมอาหาร ใบเดี่ยวหรือใบประกอบรูปมือหรือนิ้วมือเรียง สลับ แผ่นใบมีเส้นใบหลักหลายเส้นแยกจาก โคนใบ ช่อดอกแบบกระจะหรือแยกแขนง ดอก แยกเพศหรือบางครั้งสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 6 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ 6 อัน รังไข่ 1 อัน อยู่ในฐานดอก มี 1-3 ช่อง แต่ละ ช่อง มีไข่อ่อนตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป ผลแห้งแตก มีน้อยที่ผลสด มักมี 3 พูหรือเป็นครีบกว้าง

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชเป็นไม้เถา มีเหง้าหรือหัว มีรากอากาศ ใบส่วนมากรูปหัวใจ หยักรูปฝ่ามือหรือใบประกอบรูปนิ้วมือ เส้นใบออกจากโคนใบ เส้นแขนงใบเรียงตัดตามขวาง ผลแห้งแตก มี 3 พู

การกระจายพันธุ์

เขตร้อนและเขตอบอุ่น ทั่วโลกมีประมาณ 20 สกุล จำนวน 600 ชนิด ในประเทศไทยมี 2 สกุล 50 ชนิด

  • สกุล Dioscorea เป็นพืชอาหาร เช่น กลอย  Dioscorea hispida Dennst. var. hispida ว่านพระฉิม Dioscorea bulbifera L. มันนก Dioscorea inopinata Prain & Burkill มันคันขาว Dioscorea pentaphylla L.
  • สกุล Trichopus ได้แก่ Trichopus zeylanicus Gaertn. พบในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ ตามริมน้ำ
ต้นกลอย
ต้นกลอย ต้นเลื้อยพันไปบนต้นไม้อื่น
กลอย หัวกลอย ไม้เถาเลื้อยพันต้นไม้อื่น อร่อยซ่อนพิษ
กลอย

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.kukr.lib.ku.ac.th 
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment