พืชวงศ์ผักปลาบ COMMELINACEAE เป็นพืชเลื้อยทอดไปตามพื้นดิน

ลักษณะประจำวงศ์

พืชวงศ์วงศ์ผักปลาบ (COMMELINACEAE) วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุก อวบน้ำ มีเมือกใสติดมือ ส่วนใหญ่เลื้อยทอดไปตามพื้นดิน ใบเดี่ยว เรียงสลับ กาบใบเชื่อมติดกันเป็นท่อหุ้มลำ ช่อดอกออกตามง่ามใบ หรือตามข้อลำที่ไร้ใบ บางครั้งมีกาบหุ้มช่อดอกสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยง และกลีบดอกมีอย่างละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน รังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก มี 3 ช่อง แต่ละช่อง มีไข่อ่อน 2-3 หน่วย ผลชนิดเปลือกแข็งหรือแห้งแตก

การกระจายพันธุ์

เขตร้อนถึงเขตอบอุ่น ทั่วโลกมี 41 สกุล 650 ชนิด ประเทศไทยมี 12 สกุล 70 ชนิด

  • สกุล Commelina  เช่น ผักปลาบ Commelina bengalensis L.
  • สกุล Cyanotis เช่น ผักปลาบนา Cyanotis axillaris Roem. & Schult.
  • สกุล Murdannia  เช่น หญ้าหงอนเหงือก Murdannia gigantea (Vahl) G.Bruckn.
  • สกุล Tradescantia ไม้ต่างถิ่น นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น ว่านหอยแครง Tradescantia spathacea Stearn ก้ามปูหลุด Tradescantia zebrina Loudon
ผักปลาบ
ผักปลาบ ลำต้นอวบน้ำทอดเลื้อย ใบจะมีขนละเอียดปกคลุม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment