ฟิโลเดนดรอนลายเมฆ โคนคล้ายเงี่ยงลูกศร ขอบเว้าแยกเป็นสามแฉกใหญ่ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม มีรอนด่างสีเขียวอ่อน

ฟิโลเดนดรอนลายเมฆ

ชื่ออื่นๆ : พลูลายเมฆ

ต้นกำเนิด : เมริกาใต้ บราซิล

ชื่อสามัญ : Philodendron

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Philodendron minarum

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ลักษณะของฟิโลเดนดรอนลายเมฆ

ต้น ไม้ล้มลุก อายุหลายปี อิงอาศัย มีรากอากาศ ลำต้นสีเขียวอมเทา เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ 2 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียน คล้ายรูปสามเหลี่ยม กว้าง 6-6.2 เซนติเมตร ยาว 10.5-12 เซนติเมตร ปลายติ่งแหลมอ่อน โคนคล้ายเงี่ยงลูกศร ขอบเว้าแยกเป็นสามแฉกใหญ่ ขอบด้านข้างเว้า ข้างละ 4-5 แฉก ขนาดแฉกไม่เท่ากัน คล้ายรูปสามเหลี่ยม ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง เป็นมัน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม มีรอนด่างสีเขียวอ่อน กระจายทั่วไปเส้นกลางใบเด่นชัดด้านล่างนูนสีเขียวอ่อน ใต้ใบสีซีดกว่า เห็นเส้นกลางใบนูนเด่นชัด ด้านล่างนูนสีเขียวอ่อน ก้านใบรูปทรงกระบอกยาวสีเขียว เรียวยาวไปทางปลายก้าน ยาว 36.5-37.5 เซนติเมตร เป็นร่องยาวตลอดแนวก้านใบ โคนก้านใบเป็นร่องตื้น ปลอกหุ้มยอดสีเขียวอ่อน

ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ

ฟิโลเดนดรอนลายเมฆ
ฟิโลเดนดรอนลายเมฆ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง เป็นมัน แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม

การขยายพันธุ์ของฟิโลเดนดรอนลายเมฆ

การเพาะเมล็ด, การตอน, การปักชำยอด

การปลูกเลี้ยง ดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดรำไร

ธาตุอาหารหลักที่ฟิโลเดนดรอนลายเมฆต้องการ

ประโยชน์ของฟิโลเดนดรอนลายเมฆ

ปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับในอาคาร ปลูกประดับจัดสวนภายใน ไม้ตัดใบ

สรรพคุณทางยาของฟิโลเดนดรอนลายเมฆ

คุณค่าทางโภชนาการของฟิโลเดนดรอนลายเมฆ

การแปรรูปของฟิโลเดนดรอนลายเมฆ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9967&SystemType=BEDO
https://data.addrun.org
https://www.youtube.com

One Comment

Add a Comment