มะม่วงเขียวเสวย นิยมรับประทานผลดิบ เนื้อแน่น มีความกรอบ และมีรสหวานมัน

มะม่วงเขียวเสวย

ชื่ออื่นๆ : มะม่วงเขียวเสวย

ต้นกำเนิด : อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ชื่อสามัญ : Mango (Khiew Sawoey)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mangifera indica L.

ชื่อวงศ์ : ANACARDIACEAE

ลักษณะของมะม่วงเขียวเสวย

มะม่วงเขียวเสวยเป็นพุ่มหนาทึบ ใบเป็นสีเขียวเข้ม ผลใช้รับประทานดิบ หรือสุกก็ได้ลักษณะเปลือกหนาและเหนียว มีต่อมไม่ค่อยชัด และกระจายอยู่ทั่วผล ให้ผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน

ผลดิบ : ผิวเปลือกจะมีสีเขียวเข้ม และ จะออกสีนวลเมื่อแก่ เนื้อเป็นสีขาวจะมีความละเอียด กรอบ มีเสี้ยนค่อนข้างน้อย รสเปรี้ยว เมื่ออ่อน เมื่อแก่จัดจะมีรสมัน

ผลสุก : ผิวของเปลือกจะเป็นสีเขียวปนเหลืองสีของเนื้อเป็นสีเหลือง ลักษณะเนื้อจะเอียด มีเสี้ยนน้อย และมีรสหวาน

เมล็ด : สามารถเพาะต้นอ่อนขึ้นได้หลายต้นจากเมล็ดเดียว เมล็ดค่อนข้างแบนยาว เนื้อเมล็ดค่อนข้างเต็ม และมีเสี้ยนติดกับเมล็ดน้อย

มะม่วงเขียวเสวย
มะม่วงเขียวเสวย ใบเป็นสีเขียวเข้ม เปลือกจะมีสีเขียวเข้ม

การขยายพันธุ์ของมะม่วงเขียวเสวย

การเพาะเมล็ด/กิ่งตอน/กิ่งทาบ

ธาตุอาหารหลักที่มะม่วงเขียวเสวยต้องการ

ประโยชน์ของมะม่วงเขียวเสวย

นิยมรับประทานผลดิบหรือผลแก่เป็นหลัก เนื่องจาก ผลในระยะนี้จะมีสีขาวขุ่นหรือขาวขุ่นอมครีม เนื้อแน่น มีความกรอบ และมีรสหวานมัน จนได้รับขนานนามว่า “ราชินีของมะม่วงไทย”

สรรพคุณทางยาของมะม่วงเขียวเสวย

คุณค่าทางโภชนาการของมะม่วงเขียวเสวย

การแปรรูปของมะม่วงเขียวเสวย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9725&SystemType=BEDO
https://www.flickr.com

Add a Comment