มะเฟืองช้าง ไม้ต้นขนาดกลาง ผลกลมรีและแข็ง

มะเฟืองช้าง

ชื่ออื่นๆ :  ฝักดาบ (จันทบุรี) เสียดกา (ปราจีนบุรี) เสียดค่าย (สุราษฎร์ธานี) ยมขาว (ภาคเหนือ) มะเฟืองต้น, มะเฟืองช้าง, ยมหิน, สะเดาหิน, สะเดาช้าง (ภาคกลาง) ช้ากะเดา (ภาคใต้) มะยมหลวง (ไทใหญ่) โค้โย่ง (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่) ริ้งบ้าง, รี (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ลำชา (ลั้วะ) ตุ๊ดสะเต๊ะ (ขมุ)

ต้นกำเนิด : ขึ้นในป่าเบญจพรรณแล้งและชื้นทั่วไป

ชื่อสามัญ : ยมหิน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Chukrasia tabularis A.Juss

ชื่อวงศ์ : MELIACEAE

ลักษณะของมะเฟืองช้าง

ต้น ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบแต่ผลิใบใหม่เร็ว เรือนยอดเป็นพุ่มรูปกรวยต่ำ ๆ  เปลือก สีน้ำตาลคล้ำ สีเทา หรือเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น และมีรูระบายอากาศทั่วไป

ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยออกเยื้องกันเล็กน้อย แผ่นใบย่อยรูปดาบ ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบเกลี้ยง

ดอก ดอกเล็ก สีเขียวแกมเหลือง ออกเป็นช่อตาม ปลายกิ่ง ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์

ผล ผลเล็ก กลมรี ๆ แข็ง สีน้ำตาลอมม่วง

ต้นมะเฟืองช้าง
ต้นมะเฟืองช้าง เปลือกต้นสีน้ำตาลคล้ำ สีเทา หรือเทาปนดำ แตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้น
ใบมะเฟืองช้าง
ใบมะเฟืองช้าง บประกอบแบบขนนก ท้องใบมีขนนุ่ม หลังใบเกลี้ยง

การขยายพันธุ์ของมะเฟืองช้าง

การเพาะเมล็ด

ธาตุอาหารหลักที่มะเฟืองช้างต้องการ

ประโยชน์ของมะเฟืองช้าง

  • ผลสุกใช้รับประทานได้
  • เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง เป็นมันละเอียด ไสกบตกแต่งง่าย ชักเงาได้ดี ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ทำเสา ขื่อ รอด ตง กระดาน ทำเครื่องเรือน ด้ามเครื่องมือ และไม้อัด
  • ส่วนประโยชน์ด้านอื่น ๆ เช่น การนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง ใช้ในงานศิลปะ และใช้เป็นสมุนไพร
  • ต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัด เพื่อให้นำไปปลูกเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดและเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ใน “โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงครบรอบปีที่ 50 ในการครองราชสมบัติ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 9 พฤษภาคม 2537
ดอกมะเฟืองช้าง
ดอกมะเฟืองช้าง ดอกมีขนาดเล็ก สีเขียวแกมเหลือง

สรรพคุณทางยาของมะเฟืองช้าง

  • เปลือกจากเนื้อไม้ใช้ผสมเป็นยาปรุงแก้ไข้เปลี่ยนฤดู หนาว ๆ ร้อน ๆ ไข้จับสั่น (เปลือกจากเนื้อไม้)
  • เปลือกใช้เป็นยาสมานแผล
ผลมะเฟืองช้าง
ผลมะเฟืองช้าง ผลเล็กกลม สีน้ำตาลม่วง

คุณค่าทางโภชนาการของมะเฟืองช้าง

การแปรรูปของมะเฟืองช้าง

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=9569&SystemType=BEDO
www.dnp.go.th
www.ecoforest.phsmun.go.th
www.flickr.com

Add a Comment