รองเท้านารี รองเท้านารีอินทนนท์ เป็นกล้วยไม้อยู่ในสกุลรองเท้านารี

รองเท้านารี

ชื่ออื่นๆ : กล้วยไม้รองเท้านารี

ต้นกำเนิด : รัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย จนถึงทางตอนใต้ของประเทศจีน

ชื่อสามัญ : รองเท้านารีอินทนนท์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein

ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE

รองเท้านารี
กลีบดอกหนาเป็นมันเงา พื้นดอกสีเหลืองปนน้ำตาล

ลักษณะของรองเท้านารี

รองเท้านารีอินทนนท์มีลักษณะ พุ่มต้นกว้าง ในประเทศประมาณ 25-30 ซม. ใบกว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 30-40 ซม. ใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ใต้ใบบริเวณโคนกาบใบ มีจุดประสีม่วง แตกหน่อได้ดี มักเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่ ดอกเป็นดอกเดี่ยว ขนาดประมาณ 10-12 ซม. ก้านดอกตั้งตรงยาว 10-12 ซม. กลีบดอกหนาเป็นมันเงา พื้นดอกสี เหลืองปนน้ำตาล กลีบบนบริเวณขอบมีสีเหลืองหรือขาว โคนกลีบบนสีน้ำตาลเข้ม กลีบในมีเส้นสีน้ำตาลเข้มแบ่งกึ่งกลางตามความยาวกลีบ กระเป๋าสีน้ำตาลเป็นมันเงา มีเส้นร่างแหสีน้ำตาล

ฤดูการออกดอกในช่วง มกราคม – มีนาคม

การขยายพันธุ์ของรองเท้านารี

-/ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือ เพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อ

ธาตุอาหารหลักที่รองเท้านารีต้องการ

ประโยชน์ของรองเท้านารี

ปลูกเพื่อดูเล่น เป็นการอนุรักษ์รองเท้านารีของไทย

สรรพคุณทางยาของรองเท้านารี

พบในทำเลที่เป็นป่าดิบภูเขา ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่หนา โดยขึ้นอยู่สูงประมาณ 1200-1500 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นรองเท้านารีชนิดอิงอาศัย (Epiphytic) โดยพบขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ ที่มีลักษณะเปลือกหนา มีการผุพังของเปลือกไม้ง่าย ปกคลุมด้วย มอสส์ เฟิร์น ตะไคร่น้ำ อุ้มความชื้นได้ดี โดยหยั่งรากไปตามเปลือกไม้ ตามดอยสูงทางภาคเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ และดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณภูหลวงจังหวัดเลย พม่า อินเดีย ตะวันตกเฉียงใต้ของจี

คุณค่าทางโภชนาการของรองเท้านารี

การแปรรูปของรองเท้านารี

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10497&SystemType=BEDO

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C

Add a Comment