รองเท้านารี รองเท้านารีอินทนนท์ เป็นกล้วยไม้อยู่ในสกุลรองเท้านารี

รองเท้านารี

ชื่ออื่นๆ : กล้วยไม้รองเท้านารี

ต้นกำเนิด : รัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย จนถึงทางตอนใต้ของประเทศจีน

ชื่อสามัญ : รองเท้านารีอินทนนท์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Paphiopedilum villosum (Lindl.) Stein

ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะของรองเท้านารี

ต้น พุ่มต้นกว้าง ประมาณ 25-30 ซม. ใบกว้าง 3.5-4 ซม. ยาว 30-40 ซม.

ใบ ใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน ใต้ใบบริเวณโคนกาบใบ มีจุดประสีม่วง แตกหน่อได้ดี มักเจริญเติบโตเป็นกอใหญ่

ดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยว ขนาดประมาณ 10-12 ซม. ก้านดอกตั้งตรงยาว 10-12 ซม. กลีบดอกหนาเป็นมันเงา พื้นดอกสี เหลืองปนน้ำตาล กลีบบนบริเวณขอบมีสีเหลืองหรือขาว โคนกลีบบนสีน้ำตาลเข้ม กลีบในมีเส้นสีน้ำตาลเข้มแบ่งกึ่งกลางตามความยาวกลีบ กระเป๋าสีน้ำตาลเป็นมันเงา มีเส้นร่างแหสีน้ำตาล ฤดูการออกดอกในช่วง มกราคม – มีนาคม

ต้นรองเท้านารี
ต้นรองเท้านารี ใบด้านบนสีเขียวเป็นมัน

การขยายพันธุ์ของรองเท้านารี

ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ หรือ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พบในทำเลที่เป็นป่าดิบภูเขา ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่หนา โดยขึ้นอยู่สูงประมาณ 1200-1500 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นรองเท้านารีชนิดอิงอาศัย (Epiphytic) โดยพบขึ้นอยู่บนต้นไม้ใหญ่ ที่มีลักษณะเปลือกหนา มีการผุพังของเปลือกไม้ง่าย ปกคลุมด้วย มอสส์ เฟิร์น ตะไคร่น้ำ อุ้มความชื้นได้ดี โดยหยั่งรากไปตามเปลือกไม้ ตามดอยสูงทางภาคเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ และดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ดอยแม่อูคอจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริเวณภูหลวงจังหวัดเลย พม่า อินเดีย ตะวันตกเฉียงใต้ของจี

ธาตุอาหารหลักที่รองเท้านารีต้องการ

ประโยชน์ของรองเท้านารี

ปลูกเพื่อดูเล่น เป็นการอนุรักษ์รองเท้านารีของไทย

ดอกรองเท้านารี
ดอกรองเท้านารี กลีบดอกหนาเป็นมันเงา พื้นดอกสี เหลืองปนน้ำตาล กลีบบนบริเวณขอบมีสีเหลืองหรือขาว

สรรพคุณทางยาของรองเท้านารี

คุณค่าทางโภชนาการของรองเท้านารี

การแปรรูปของรองเท้านารี

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=10497&SystemType=BEDO
https://th.wikipedia.org
https://www.flickr.com

Add a Comment