ลักษณะของดอกข้าวสารป่าและข้าวสารเถา

ข้าวสารป่าและข้าวสารเถา มีชื่อเป็นข้าวสารเหมือนกัน แต่มีลักษณะต่างกัน ข้าวสารป่าจะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก ส่วนข้าวสารเถาเป็นไม้เลื้อยลำต้นมียางขาวและดอกมีสีขาวเหมือนกันแต่ลักษณะของดอก กลีบดอก ต่างกันอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

ข้าวสารป่า

ข้าวสารป่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Pavetta tomentosa roxp เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดเล็ก อยู่ในวงค์ RUBIACEAE มีชื่อเรียกอื่นว่า เข็มแพะ (เชียงใหม่), กระดูกงูเหลือม เข็มขาว (สุรินทร์) และ เข็มป่า ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ดอกย่อยนั้นมีจำนวนมาก ก้านดอกย่อยยาวได้ประมาณ 5-10 มิลลิเมตร มีขน กลีบดอกเป็นสีขาว โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปแตร หลอดแคบ

ดอกข้าวสารป่า
ดอกข้าวสารป่า กลีบดอกมีจำนวนมาก มีขน กลีบดอกเป็นสีขาว

ข้าวสารเถา

ข้าวสารเถา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Raphistemma pulchellum Wall. อยู่ในวงค์ ASCLEPIADACEAE มีชื่อเรียกอื่นว่า  คือคิก (อำนาจเจริญ)ข้าวสารดอกใหญ่, มะโอเครือ, เครือเขาหนัง, ข้าวสารดอกใหญ่ (กรุงเทพฯ) ข้าวสาร (ทั่วไป) เคือคิก (สกลนคร) เซงคุยมังอูหมื่อ , มังอุยหมื่อเซงครึย (กะเหรี่ยง-ลำปาง) มะโอเครือ , เครือเขาหนัง เป็นไม้เลื้อยมียางขาว ดอกมีสีขาวหรือสีครีมออกเป็นช่อซี่ร่ม กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูประฆัง แยกเป็น 5 แฉก มีเส้าเกสรสีขาวตรงกลาง ดอกบานเต็มที่กว้างประมาณ 4 ซม. ข้าวสารเถาเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาและมีโทษต่อร่างกายเช่นกัน

ข้าวสารเถา
ข้าวสารเถา ไม้เลื้อย ดอกสีขาวออกเป็นช่อซี่ร่มตามซอกใบ

สามารถติดตามความรู้ ข่าวสาร การเกษตรและความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

เรียบเรียงโดย : เกษตรตำบล.คอม
ภาพ : https://www.flickr.com

Add a Comment