ลินิน ต้นลินิน พืชล้มลุก เส้นใยจากลำต้นทำผ้า เชือกกระดาษ

ลินิน

ชื่ออื่นๆ : ลินิน, หู่มั้ว, แฟลกซ์

ต้นกำเนิด : แถบตะวันออกกลาง

ชื่อสามัญ : Flax, Linseed

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Linum usitatissimum L.

ชื่อพ้อง : 

ชื่อวงศ์ : LINACEAE

ลักษณะของลินิน

ต้น  เป็นพืชล้มลุก ลำต้นตั้งตรง สูงประมาณ 70-120 เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีการแตกกิ่งก้านมาก

ใบ ใบเลี้ยงคู่ ลักษณะใบเดี่ยว ใบกับก้านมีขนาดเล็กและเป็นรูปหอก

ต้นลินิน
ต้นลินิน พืชล้มลุก มีกิ่งก้านแตกแขนง

ดอก อยู่ส่วนปลายของกิ่ง มีขนาดประมาณ 12 มิลลิเมตร แต่ละดอกประกอบด้วยเกสรตัวผู้ประมาณ 5 เกสร และรัง 5 กลีบ สีของดอกจะมีหลายสี เช่น ฟ้า ขาว ชมพู แดง เป็นต้น

ดอกลินิน
ดอกลินิน ดอกสีฟ้า มี 5 กลีบ

ผล ผลกระเปาะ (Capsule) มี 8-10 เมล็ด เมล็ดมีสีน้ำตาลลักษณะคล้ายเมล็ดกระถิน

คำว่าลินิน (Linen) หมายถึง ผ้าที่นำมาจากเส้นใยต้นแฟลกซ์ (Flax) เป็นเส้นใยที่มีค่าหายากและ ราคาแพง ในสมัยโบราณแม่บ้านชาวยุโรบและอเมริกาส่วนใหญ่ปั่นดา้ยและทอผ้าลินินใชเ้อง โดยใชเ้ป็นผ้า ที่ใช้ในบ้านทุกชนิด เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ ทา ให้เป็นที่ยอมรับกันว่า ผ้าลินิน เป็นผ้าที่ใช้กับงานในบ้านได้เกือบทุกชนิด

การขยายพันธุ์ของลินิน

การใช้เมล็ด

อายุ เก็บเกี่ยว 120-150 วัน

เจริญได้ดีในแถบสูงเหนือระดับน้ำ ทะเล1,000 เมตร หรือที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส

ธาตุอาหารหลักที่ลินินต้องการ

เติบโตได้ดีที่สุดในดินร่วนปนกับทรายที่สามารถระบายน้ำได้ดี หรือในที่ที่มีภูมิอากาศเย็น

ประโยชน์ของลินิน

  • ลินินมีประโยชน์ในส่วนของเมล็ดที่มีน้ำมัน 33-47% เป็นน้ำมันแห้งเร็วใช้ในการทา หมึกพิมพ์สี  น้ำมัน น้ำมันซักเงา เป็นต้น
  • เส้นใยจากลำต้นทำผ้า เชือกกระดาษ ฯลฯ
  • กากเมล็ดหลังจากหนีบน้ำมันออกแล้วมีโปรตีน 36% ใช้เลี้ยงสัตวแ์ละใช้ทำปุ๋ยอินทรีย์
  • ใยจากลำต้นใช้ทอเป็นผ้าเรียก ผ้าลินิน
  • เมล็ด เป็นอาหารที่มีใยอาหารสูง เต็มไปด้วยแร่ธาตุและกรดไขมันโอเมก้า 3 6 9

สรรพคุณทางยาของลินิน

เมล็ด

  • ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด
  • ลดความดัน
  • ช่วยทำให้ไขข้อต่างๆทำงานดีขึ้น

คุณค่าทางโภชนาการของลินิน

การแปรรูปของลินิน

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.sacit.or.th, www.shopee.co.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment