วงศ์กง HANGUANACEAE พืชแบบที่ลอยอยู่ในน้ำและอยู่บนพื้นดิน

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุกมีเหง้า ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับชิดกัน โคนก้านใบเป็นกาบหุ้มลำช่อดอกออก ที่ปลายลำแยกแขนงวงรอบแกนช่อเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีใบประดับใหญ่ ลักษณะคล้ายใบ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น วงกลีบรวม 6 กลีบ เรียงสองชั้นๆละ 3 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์ 6 อัน ดอกเพศเมียมีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 6 อัน รังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก มี 3 ช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลสด มี 1-3 เมล็ด

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ใบรูปแถบหรือรูปใบหอก เรียงเวียนสลับ มีกาบที่โคนใบ ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง ดอกแยกเพศ แยกต้น ดอกไม้มีก้านดอก เกสรเพศผู้มี 6 อัน รังไข่มี 3 อัน ผลมีเนื้อ 1-3 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

เขตร้อนแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไมโครนีเชียและออสเตรเลีย มีสกุลเดียวคือ Hanguana พบ 5 ชนิด ประเทศไทยมี 1 ชนิด คือ

  • กง Hanguana malayana(Jack.) Merr. พืชชนิดนี้มี 2 แบบ คือ แบบที่ลอยอยู่ในน้ำซึ่ง แทงไหลแตกหน่อเป็นกอใหญ่และแบบที่ขึ้น อยู่บนพื้นดินซึ่งมักขึ้นกระจัดกระจายใน ป่าดิบชื้น
กง
กง มีไหลลอยน้ำได้ ใบเรียวยาว ปลายแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment