วงศ์ขนุน MORACEAE ไม้พุ่มหรือไม้เถามียางสีขาวขุ่น คล้ายน้ำนม

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ขนุน MORACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่มหรือไม้เถามียางสีขาวขุ่น คล้ายน้ำนม (ยกเว้นบางสกุล เช่น สกุลข่อย Streblus) ใบมีหลายรูปแบบ เช่น ใบเดี่ยว บาง ครั้งจักลึกใบประกอบรูปมือหรือนิ้วมือและ ใบประกอบรูปขนนก เรียงสลับ หูใบบางครั้ง ใหญ่และหุ้มยอดอ่อน ช่อดอกมีหลายชนิดเช่น ช่อดอกแบบกระจะกระจุกแยกแขนงคล้าย หางกระรอกเป็นแท่งรูปคนโท และเป็นกลุ่ม มักออกตามง่ามใบ กิ่งที่ไร้ใบ หรือตามลำต้นมีน้อยที่ออกตามปลายกิ่งดอกแยกเพศวงกลีบ รวม 4 กลีบ หรือหายไป โคนกลีบบางครั้ง เชื่อมติดกัน ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 1-4 อัน มีน้อยที่มี 8 อัน ดอกเพศเมียมีรังไข่ 1 อัน มีทั้งที่อยู่เหนือฐานดอกและอยู่ในฐานดอกมี 1-2 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลมีหลายแบบ เช่น ผลแห้งเมล็ดล่อน ผลสด และผลรวม เป็นต้น แต่ละหน่วยของผลมี 1 เมล็ด

มะเดื่อป่า
มะเดื่อป่า มะเดื่อชุมพร ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา
ขนุนปาน
ขนุนปาน ผลค่อนข้างกลม มีหนามยาวแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment