วงศ์ของพืช วงศ์ว่านน้ำ ACORACEAE ไม้ล้มลุก เหง้ามีต่อมน้ำมันหอมระเหย

ลักษณะประจำวงศ์

 ไม้ล้มลุก มีเหง้าทอดเลื้อย มีต่อมน้ำมันหอมระเหย ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว แผ่นใบเหมือนกันทั้ง 2 ด้าน รูปดาบ เส้นแขนงใบขนานตามความยาวของใบ มีเกล็ดตามซอกใบ ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอก ตั้งตรง ช่อดอกเรียวคล้ายหาง ดอกอัดกันแน่น กาบหุ้มช่อยาวกว่าช่อดอก ติดทน ดอกสมบูรณ์เพศวงกลีบเรียง 2 วง วงละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อันเรียง 2 วง ก้านชูอับเรณูรูปแถบยาว อับเรณูหันเข้าแก แตกตามแนวเปิดตาม เกสรเพศเมียรูปขอบขนานแกมรูปกรวยคว่ำ ยาวเท่ากับวงกลีบรวม รังไข่มี 2-3 แต่ละช่องมีออวุลจำนวนมาก พลาเซนตาที่ยอด ยอดเกสรเพศเมียเล็ก ผลมีเนื้อหลายเมล็ด เมล็ดลูกขอบหรือรูปรี

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้ล้มลุก เหง้ามีต่อมน้ำมันหอมระเหย ใบเรียงสลับระนาบเดียว รูปดาบเหมือนกันทั้งสองด้าน เส้นแขนงใบขนานกันตามความยาวของ ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดด ตั้งตรง ช่อดอกเรียวคล้ายหาง ดอกอัดกันแน่น กาบหุ้มช่อดอกยาวกว่าช่อดอก

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Araceae ไม้ล้มลุก พบขึ้นทั้งในน้ำและบนดินหรือไม้เถาอิงอาศัย มีหัวสะสมอาหาร ใบ 2 ด้านต่างกัน แผ่นใบมีหลายแบบ ช่อดอกแบบช่อเชิงลด มีกาบหุ้มช่อดอก

การกระจายพันธุ์

บริเวณซีกโลกเหนือในเขตอบอุ่นถึงเขตร้อนมี 1 สกุล จำนวน 2-4 ชนิด ประเทศไทยมี 1 ชนิด

  • สกุล Acorus คือ ว่านน้ำ  Acours calamus L. พบตามลำธารน้ำตกเป็นพืชสมุนไพร มีการปลูกเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของยาบางชนิด น้ำมันหอมระเหยใช้ในอุตสาหกรรมน้ำ
ว่านน้ำ
ว่านน้ำ ไม้ล้มลุก มีเหง้าทอดเลื้อย มีต่อมน้ำมันหอมระเหย

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment