วงศ์ของพืช COSTACEAE เอื้องหมายนา วงศ์เอื้องหมายนา

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์เอื้องหมายนา COSTACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบเดี่ยวเรียงเวียนซ้อนกันคล้ายบันไดเวียน กาบใบเชื่อมติดกัน เป็นท่อหุ้มลำ ช่อดอกออกที่ปลายยอด ที่โคนต้น หรือที่เหง้า ดอกเรียงชิดกันแน่นบนช่อ สมบูรณ์เพศแต่ละดอกมีใบประดับ 1 ใบ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดกลีบดอก 3 กลีบ กลีบบนใหญ่กว่ากลีบด้านข้าง เกสรเพศผู้ 1 อัน ก้านชูอับเรณูแผ่กว้างเป็นกลีบปาก ขนาดใหญ่และมักมีสีสะดุดตา รังไข่ 1 อัน อยู่ในฐานดอก มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อนมาก ผลแห้งแตก

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชเอื้องหมายนาเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นกลม ใบเรียงเวียนสลับ โคนใบเป็นกาบหุ้มลำต้น มีลิ้นใบ ดอกมีใบประดับสีสดเรียงซ้อนเหลื่อมเป็นรูปกรวย กลีบเลี้ยงเป็นหลอด กลีบดอกปลายเป็น 3 แฉก เกสรเพศผู้มี 1 อัน รังไข่ใต้วงกลีบ มี 3 ช่อง

การกระจายพันธุ์

สกุลเอื้องหมายนาพบในเขตร้อน ทั่วโลกมี 4 สกุล 100 ชนิด ประเทศไทยมี 1 สกุล 4 ชนิด

เอื้องหมายนา
เอื้องหมายนา พืชล้มลุก ลำต้นอวบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด

One Comment

Add a Comment