วงศ์ขาเขียด ลำต้นมักมีเหง้าใต้ดิน

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ขาเขียด ALISMATACEAE  ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี ลำต้นสั้นตั้งตรงมักมีเหง้าใต้ดิน มีรากฝอยที่โคนต้นหรือที่ข้อล่างๆ มีน้ำยางสีขาว ใบออกที่โคนต้นโผล่พ้นน้ำหรือปริ่มน้ำ ก้านใบกลมหรือรูปสามเหลี่ยม ขี้โคลนมีกาบใบ ใบรูปแถบ รูปใบหอก รูปไข่ รูปหัวลูกศร หรือรูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่น เส้นแขนงใบขนานกันตามความยาวของใบ เส้นใบย่อยแบบร่างแห ดอกออกเป็นช่อ มีก้านดอกโดด ชูขึ้นเหนือน้ำ ช่อดอกแบบช่อกระจะ ชอบแยกแขนงหรือช่อซี่ร่ม ไม่มีกาบหุ้ม ช่อดอกมีใบประดับ ดอกสมบูรณ์เพศหรือแยกเพศ ดอกแยกเพศแยกต้นหรือแยกเพศร่วมต้น กลีบรวม 6 กลีบ สมมาตรตามรัศมี เรียง 2 วง กลีบด้านนอกคล้ายกลีบเลี้ยง ติดทน กลีบด้านในคล้ายกลีบดอก หลุดร่วงง่าย เกสรเพศผู้แยกกันมี 6 อัน หรือจำนวนมาก เรียงสลับกับกลีบดอก อับเรณู 4 ช่องแยกตามยาว เกสรเพศเมียมี 6 คาร์เพลถึงจำนวนมาก แต่ละช่องมี 1-2 ออวุล พลาเซนตาที่ฐาน ยอดเกสรเพศเมียรูปแถบ ผลแห้งเมล็ดล่อน แตกแนวเดียว มี 1 หรือหลายเมล็ด เมล็ดรูปเกือกม้า 

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้ล้มลุก ขึ้นในน้ำ ใบออกที่โคนมีก้านใบ ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดด ไม่มีกาบหุ้มช่อดอก กลีบรวมมี 6 กลีบเมล็ดรูปเกือกม้า 

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Limnocharitaceae ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดด มีใบประดับคล้ายร่ม วงกลีบรวมหลุดล่วงง่าย

การกระจายพันธุ์

ทั่วโลกยกเว้นเขตอาร์กติก บริเวณที่แห้งแล้งและเขตทะเลทราย มี 11 สกุล 80 ชนิด ประเทศไทยมี 3 สกุล 5 ชนิด

  • สกุล Alisma ได้แก่ หญ้ากองลอย Alisma plantato3aquatica L.
  • สกุล Sagittaria ปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น เต่าเกียด Sagittaria guayanensis Humb., Bonpl. & Kunth ssp. lappula (D.Don) Bogin ขาเขียด Sagittaria sagittifolia L. ssp. eucopetala (Miq) Hartog
  • สกุล Echinodorus ไม้ต่างถิ่น ปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น อเมซอน Echinodosus cordifolius (L.) Griseb.
อเมซอน
อเมซอน ดอกสีขาว ออกตามซอกใบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment