วงศ์คาร์เนชั่น CARYOPHYLLACEAE ไม้ล้มลุกลำต้นมีข้อบวมพอง

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก อายุ 1 หรือรายปี ลำต้นมีข้อบวมพอง ใบเดี่ยวออกตรงข้ามแต่ละคู่สลับตั้งฉาก มักเป็นแถบแคบ ขอบเรียบ ขี้โคลนมักเชื่อมหรือติดกับลำต้นเป็นปมตามขวาง ไม่มีหูใบ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด ดอกสมบูรณ์เพศสมมาตรตามรัศมี มักบานเด่นชัด กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบแยกจากกันหรือเชื่อมกันเป็นหลอด กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาว หรือสีชมพู มีก้านกลีบและตัวกลีบแยกจากกัน โดยมีระยางตรงรอยต่อ ที่ปลายมักมีรอยบาก เกสรเพศผู้มี 5-10 เรียงเป็น 2 วง ก้านเกสรเพศผู้แยกการหรือบางทีโคลนเชื่อมติดกับกลีบดอก อับเรณูติดกับก้านเกสรเพศผู้ที่โคน แตกตามยาว เกสรเพศเมียมี 2 ถึง 5 คาร์เพล รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 1 ช่อง มีออวุลจำนวนมากใน 1 ช่อง ยอดเกสรเพศเมียมีขนาดเล็ก พลาเซนตาแบบรอบแกน ผลเป็นแบบแก่แตกที่ปลายโดยมีลิ้นหรือฟัน ตรงช่องเปิดหรือเป็นผลกระเปาะ 

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นมีข้อบวมพอง ใบเดี่ยวออกตรงข้ามมักเป็นแถบแคบ ขอบเรียบเส้นใบขนาน โคนเชื่อมหรือติดกับลำต้นเป็นปมตามขวาง กลีบดอกสีขาวหรือชมพู ที่ปลายมักมีรอยบาก เกสรเพศเมียมี 2 ถึง 5 คาร์เพล รังไข่มี 1 ช่อง พลาเซนตาแบบรอบแกน ผลเป็นแบบแก่แตกที่ปลายโดยมีลิ้น หรือฟันตรงช่องเปิดหรือผลกระเปาะ 

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Polygonaceae ใบติดสลับ เส้นใบแบบขนนก เส้นใบมีกาบหุ้มลำต้น กลีบรวมมี 6 กลีบ มักเป็นกลีบดอกหรือแยกเป็นกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ มี 1 ออวุล ผลมักมีกลีบดวงใหญ่ติดอยู่

การกระจายพันธุ์

พบในเขตอบอุ่น ในเขตร้อนพบบนเขาสูง ในประเทศไทยมี 8 สกุล เช่น 

  • สกุล Polycarpaea  เป็นไม้ล้มลุก ได้แก่ สร้อยทองทราย Polycarpaea corymbosa (L.) Lam.
  • สกุล Drymaria ได้แก่ หญ้าเกล็ดหอย Drymaria diandra Blume
  • สกุล Dianthus เป็นพืชต่างถิ่นตัดดอกขาย ได้แก่ คาร์เนชั่นหรือผีเสื้อ  Dianthus caryophyllus L.  พบในธรรมชาติ เช่น แก้วลืมวาง Dianthus chinensis L.
ดอกผีเสื้อ
ดอกผีเสื้อ ดอกมีสีขาว ชมพู ปลายกลีบมักมีรอบบาก

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment