วงศ์งา PEDALIACEAE เป็นไม้ล้มลุก มีต่อมเมือก

ลักษณะประจำวงศ์ 

วงศ์พืชมีลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก อายุหนึ่งหรือสองปี พบน้อยที่เป็นไม้พุ่ม มีต่อมเมือก ไม่มีหูใบ ใบเดี่ยว บางทีเป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกตรงข้ามของเรียบ ดอกมักออกเดี่ยว ตามง่ามใบมีต่อมน้ำหวานอยู่ที่โคนของก้านดอก สมมาตรด้านข้าง สมบูรณ์เพศ  กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ เชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 พู กลีบดอกมี 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง รูปท่อหรือรูปปากแตร ปลายแยกเป็น 5 พู เกสรเพศผู้มี 4 อัน สั้นสอง ยาวสอง รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 4 หรือ 2 ช่อง ออวุลจำนวนมาก พลาเซนตาแกนรอบร่วม ก้านเกสรเพศเมียเล็กเรียว ยอดเกสรเพศเมียมี 2 พู ผลแก่แตก มักมีหนามหรือตะขอ เมล็ดมี 1 ต่อ 1 ช่อง

ลักษณะเด่นของวงศ์

พืชล้มลุก มีต่อมเมือก ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ดอกสมมาตรด้านข้าง รูประฆัง เกสรเพศผู้มี 4 อัน

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Scrophulariaceae ดอกเป็นรูปปากเปิด เกสรเพศเมียมี 2 คาร์เพล รังไข่มี 2 ช่อง

การกระจายพันธุ์

พืชในเขตร้อน ในประเทศไทยมี 1  ชนิด คือ

  • สกุล Sesamum ได้แก่ งา Sesamum orientale L.
งา
งา ไม้ล้มลุก ลำต้นมีขนปกคลุม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment