วงศ์จันทน์เทศ MYRISTICACEAE ผลมักแตกเป็นซีกเมื่อแก่

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ต้น หรือไม้พุ่ม แตกกิ่งด้านข้าง คล้ายก้านร่ม เมื่อสับเปลือกต้นมักมีน้ำ เลี้ยงสีแดงไหลออกมาก ใบเดี่ยว เรียงสลับ ช่อดอกมีหลายแบบ เช่น แยกแขนงและเป็น กระจุกตามง่ามใบ และออกเป็นปมตามกิ่ง ดอกแยกเพศ มักอยู่ต่างต้น วงกลีบรวมเชื่อม ติดกันเป็นรูปถ้วย หรือแจกัน ปลายมักแยก เป็น 3 แฉกดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 3-30 อัน ก้านชูอับเรณูมักเชื่อมติดกันเป็นแท่ง ดอก เพศเมียมีรังไข่ 1 อัน อยู่เหนือฐานดอก มี ไข่อ่อน 1 หน่วย ผลสด มักแตกเป็น 2 ซีก เมื่อแก่ เมล็ดมีเยื่อหุ้ม

จันทน์ม่วง
ผลจันทน์ม่วง ผลเปลือกแข็งและหนา
จันทน์เทศ
จันทน์เทศ ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ผลรูปกลมรี

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment